THÁP CANH Tháng 2 năm 2015 | Làm sao để vui thích trong công việc?

Nhiều người thích làm việc và tìm được sự thỏa nguyện. Điều gì đã giúp họ vun trồng thái độ tích cực đối với công việc khó nhọc?

BÀI TRANG BÌA

Làm việc khó nhọc—Phải chăng đã lỗi thời?

Một số người nghĩ công việc khó nhọc khiến họ mất giá trị. Nhiều người khác thì thật sự thích làm việc khó nhọc. Điều gì giúp chúng ta tìm được sự thỏa nguyện trong công việc?

BÀI TRANG BÌA

Làm sao để vui thích công việc khó nhọc?

Hãy xem một số lời khuyên thực tế của Kinh Thánh để tìm được niềm vui và thỏa nguyện trong công việc.

NÓI CHUYỆN VỚI CHỦ NHÀ

Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?

Mặc dù Kinh Thánh được viết cách đây rất lâu nhưng vẫn có giá trị thực tế vào thời nay. Làm thế nào các nguyên tắc Kinh Thánh giúp bạn trong mọi lĩnh vực đời sống?

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi ấn tượng trước lời giải đáp rõ ràng và hợp lý từ Kinh Thánh

Anh Ernest Loedi tìm được lời giải đáp cho câu hỏi quan trọng trong đời sống. Lời giải đáp rõ ràng từ Kinh Thánh mang lại hy vọng thật về tương lai.

HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ

“Sự bàn chiêm-bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư?”

Điều gì giúp Giô-sép dạn dĩ giải nghĩa giấc mơ cho quan dâng rượu, quan dâng bánh và Pha-ra-ôn? Làm thế nào Giô-sép chuyển từ nhà tù sang cung điện chỉ trong một ngày?

Kinh Thánh giải đáp

Hãy hình dung nền hòa bình và an ninh mà một chính phủ mang lại. Tại sao có thể tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ ban cho một chính phủ như thế? Ai sẽ là đấng cai trị lý tưởng của chính phủ ấy?

Các phần đáng chú ý khác