THÁP CANH Tháng 8 năm 2014 | Thượng Đế có quan tâm đến bạn không?

Nếu Thượng Đế có quan tâm thì ngài thể hiện điều đó qua cách nào?

BÀI TRANG BÌA

Thượng Đế có quan tâm đến bạn không?

Thượng Đế toàn năng có thật sự quan tâm đến bạn không?

BÀI TRANG BÌA

Thượng Đế dõi theo bạn

Tại sao ngài được gọi là “Đức Chúa Trời hay đoái xem”?

BÀI TRANG BÌA

Thượng Đế hiểu bạn

Khi tra xét lòng của bạn, Đức Chúa Trời không chỉ thấy các lỗi lầm của bạn.

BÀI TRANG BÌA

Thượng Đế an ủi bạn

Trước biển người mênh mông cùng vô số vấn đề nan giải, có phải vấn đề của bạn có vẻ chẳng là gì trước mắt Đức Chúa Trời không?

BÀI TRANG BÌA

Thượng Đế đến gần bạn

Có phải bạn tin Đức Chúa Trời nhưng không cảm thấy gần gũi với ngài?

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi đơn thương độc mã chống lại sự bất công và bạo lực

Antoine Touma rất giỏi môn võ Kung Fu, nhưng câu Kinh Thánh nơi 1 Ti-mô-thê 4:8 đã thay đổi cuộc đời anh.

HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ

“Tôi có điềm chiêm-bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật”

Cảnh ngộ phức tạp của gia đình Giô-sép để lại bài học quý báu cho các gia đình chắp nối thời nay.

ĐỘC GIẢ THẮC MẮC

Ai tạo ra Đức Chúa Trời?

Tin rằng Đức Chúa Trời luôn hiện hữu có hợp lý không?

Kinh Thánh giải đáp

Có phải mọi tôn giáo đều đến từ Đức Chúa Trời không?

Các phần đáng chú ý khác

Phải chăng Đức Chúa Trời là một lực vô cảm?

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời tạo ra muôn vật, nhưng ngài có quan tâm đến chúng ta không?