Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | THƯỢNG ĐẾ CÓ QUAN TÂM ĐẾN BẠN KHÔNG?

Thượng Đế dõi theo bạn

Thượng Đế dõi theo bạn

“Mắt Đức Chúa Trời xem-xét đường-lối loài người, Ngài nom các bước họ”.—GIÓP 34:21.

Càng nhỏ, con càng cần sự quan tâm của cha mẹ

TẠI SAO MỘT SỐ NGƯỜI NGHI NGỜ? Theo một nghiên cứu gần đây, chỉ riêng dải Ngân Hà của chúng ta có lẽ chứa ít nhất 100 tỷ hành tinh. Trước kích thước khổng lồ của vũ trụ, nhiều người đặt ra câu hỏi: “Việc gì Đấng Tạo Hóa toàn năng phải dõi theo những gì con người hèn mọn làm trên hành tinh nhỏ bé này?”.

LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI DẠY GÌ? Đức Chúa Trời không chỉ đơn thuần ban cho chúng ta cuốn Kinh Thánh rồi bỏ mặc chúng ta. Thay vì vậy, Đức Giê-hô-va đảm bảo với chúng ta rằng: “Mắt ta sẽ chăm-chú ngươi mà khuyên-dạy ngươi”.—Thi-thiên 32:8.

Hãy xem trường hợp của A-ga, một phụ nữ Ai Cập sống vào thế kỷ 20 TCN. A-ga khinh thường chủ mình là Sa-rai nên bị Sa-rai hành hạ và phải chạy vào hoang mạc. Dù A-ga là người có lỗi nhưng Đức Chúa Trời có bỏ mặc bà không? Kinh Thánh tường thuật: “Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng”. Thiên sứ ấy trấn an A-ga rằng: “Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu-khổ của ngươi”. Nên sau đó A-ga gọi Đức Giê-hô-va là: “Đức Chúa Trời hay đoái xem”.—Sáng-thế Ký 16:4-13.

“Đức Chúa Trời hay đoái xem” cũng luôn dõi theo bạn. Hãy hình dung hình ảnh một người mẹ đầy yêu thương luôn chăm chú dõi theo đứa con bé bỏng, vì càng nhỏ, con càng cần sự quan tâm của cha mẹ. Tương tự, Đức Chúa Trời luôn chú ý tới chúng ta, đặc biệt những lúc chúng ta yếu đuối. Đức Giê-hô-va phán: “Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát”.—Ê-sai 57:15, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Tuy nhiên, có lẽ bạn thắc mắc: “Đức Chúa Trời dõi theo tôi theo cách nào? Ngài đánh giá tôi dựa trên bề ngoài hay nhìn vào con người bên trong và thật sự hiểu tôi?”.