Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Buka ya Esekiele

Dikgaolo

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Esekiele a le kwa Babelona o bona diponatshegelo tsa Modimo (1-3)

  • Ponatshegelo ya kara ya ga Jehofa ya kwa legodimong (4-28)

   • Setsuatsue, leru le molelo (4)

   • Ditshedi tse nnê (5-14)

   • Maotwana a manê (15-21)

   • Loapi lo lo tsabakelang jaaka dikgapetla tsa metsi (22-24)

   • Setulo sa bogosi sa ga Jehofa (25-28)

 • 2

  • Esekiele o romiwa gore a ye go porofeta (1-10)

   • “Le fa ba ka reetsa kgotsa ba gana go reetsa” (5)

   • O bontshiwa memeno ya dipina tsa khutsafalo (9, 10)

 • 3

  • Esekiele o laelwa gore a je memeno e a e neilweng ke Modimo (1-15)

  • Esekiele o nna molebeledi (16-27)

   • Go sa reetse go felela ka loso (18-21)

 • 4

  • Go bontshiwa gore Jerusalema e tlile go dikaganyediwa (1-17)

   • Molato o rwalwa malatsi a le 390 le malatsi a le 40 (4-7)

 • 5

  • Go bontshiwa tsela e Jerusalema e tlileng go tlhaselwa ka yone (1-17)

   • Moporofeti o beola moriri ka dikarolwana tse tharo (1-4)

   • Jerusalema o bosula go feta ditšhaba tse dingwe (7-9)

   • Batlhanogi ba bolawa ka ditsela tse tharo (12)

 • 6

  • Molaetsa wa se se tla diragalelang dithaba tsa Iseraele (1-14)

   • Medingwana e e ferosang sebete e a tlontlololwa (4-6)

   • “Lo tla tshwanelwa ke go itse gore ke nna Jehofa” (7)

 • 7

  • Bokhutlo bo gorogile (1-27)

   • Masetlapelo a a sa tshwaneng le ape (5)

   • Ba tla latlhela madi a bone mo mebileng (19)

   • Tempele e tla itshepololwa (22)

 • 8

  • Esekiele o isiwa kwa Jerusalema mo ponatshegelong (1-4)

  • O bona dilo tse di makgapha mo tempeleng (5-18)

   • Basadi ba lelela Tamuse (14)

   • Banna ba obamela letsatsi (16)

 • 9

  • Banna ba le barataro le monna yo o tshwereng lonaka lwa enke (1-11)

   • Katlholo e simolola mo lefelong le le boitshepo (6)

 • 10

  • Molelo o tsewa fa gare ga maotwana (1-8)

  • Ditšheruba le maotwana di a tlhalosiwa (9-17)

  • Kgalalelo ya Modimo e tswa mo tempeleng (18-22)

 • 11

  • Dikgosana tse di bosula di a kgalwa (1-13)

   • Motse o tshwantshiwa le pitsa (3-12)

  •  Iseraele e tla boela kwa lefatsheng la yone (14-21)

   • Tsela e ba ‘akanyang ka yone e tla fetoga’ (19)

  • Kgalalelo ya Modimo e tswa mo Jerusalema (22, 23)

  • Esekiele o boela kwa Kaladia mo ponatshegelong (24, 25)

 • 12

  • Dilo tse di bontshang gore ba tla ya botshwarwa (1-20)

   • Morwalo o o baakanyeditsweng go ya botshwarwa (1-7)

   • Kgosana e tla tswa go le lefifi (8-16)

   • Senkgwe sa go tlhobaela, metsi a letshogo (17-20)

  • Mafoko a a tsietsang ga a boammaaruri (21-28)

   • “Ga go na lefoko lepe mo mafokong a me le le tla diegang” (28)

 • 13

  • Molaetsa wa se se tla diragalelang baporofeti ba maaka (1-16)

   • Dipota tsa kalaka di tla wa (10-12)

  • Molaetsa wa se se tla diragalelang baporofeti ba maaka ba basadi (17-23)

 • 14

  • Medingwana e a kgalwa (1-11)

  • Ruri Jerusalema e tla atlholwa! (12-23)

   • Noa, Daniele le Jobe ke banna ba ba siameng (14, 20)

 • 15

  • Jerusalema ke setlhare sa morara se se se nang mosola (1-8)

 • 16

  • Tsela e Modimo a ratang Jerusalema ka yone (1-63)

   • E fitlhetswe e le ngwana yo o latlhilweng (1-7)

   • Modimo o a e kgabisa a bo a dira kgolagano ya lenyalo le yone (8-14)

   • Ga e sa tlhole e ikanyega (15-34)

   • E otlhaiwa ka gonne e le seaka (35-43)

   • E tshwantshiwa le Samarea le Sodoma (44-58)

   • Modimo o gakologelwa kgolagano ya gagwe (59-63)

 • 17

  • Thamalakane ya bontsu ba babedi le setlhare sa morara (1-21)

  • Letlhogela le lennye le nna mosedara o mogolo thata (22-24)

 • 18

  • Mongwe le mongwe o ikarabelela ka maleo a gagwe (1-32)

   • Ope fela yo o leofang o tla swa (4)

   • Morwa ga a kitla a bonwa molato ka ntlha ya boleo jwa ga rraagwe (19, 20)

   • Modimo ga a itumedisiwe ke loso lwa motho yo o bosula (23)

   • Go ikwatlhaya go boloka botshelo (27, 28)

 • 19

  • Pina ya khutsafalo ya dikgosana tsa Iseraele (1-14)

 • 20

  • Kafa Iseraele e neng ya leofa ka gone (1-32)

  • Iseraele e solofediwa go boela kwa lefatsheng la yone (33-44)

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang naga ya borwa (45-49)

 • 21

  • Tšhaka ya Modimo ya katlholo e tla tswa mo kgetsaneng ya yone (1-17)

  • Kgosi ya Babelona e tla tlhasela Jerusalema (18-24)

  • Kgosana e e bosula ya Iseraele e tla tlosiwa (25-27)

   • ‘Rola serwalo sa bogosi’ (26)

   • “Go fitlha yo o nang le tshwanelo ya semolao a goroga” (27)

  • Baamone ba tla tlelwa ke tšhaka (28-32)

 • 22

  • Jerusalema, motse o o nang le molato wa madi (1-16)

  • Iseraele ga e na mosola jaaka leswe la selefera (17-22)

  • Baeteledipele le batho ba Iseraele ba a kgalwa (23-31)

 • 23

  • Barwadi ba babedi ba ba sa ikanyegeng (1-49)

   • Ohola le Asiria (5-10)

   • Oholiba le Babelona le Egepeto (11-35)

   • Barwadi ba babedi ba a otlhaiwa (36-49)

 • 24

  • Jerusalema o tshwana le pitsa e e rusitseng (1-14)

  • Loso lwa mosadi wa ga Esekiele ke sesupo (15-27)

 • 25

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang Amone (1-7)

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang Moabe (8-11)

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang Edoma (12-14)

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang Filisitia (15-17)

 • 26

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang Ture (1-21)

   •  “Segotlo sa go anegela matlowa a a gogwang” (5, 14)

   • Maje le mmu di latlhelwa mo metsing (12)

 • 27

  • Pina ya khutsafalo e e opelelwang sekepe sa Ture se se nwelang (1-36)

 • 28

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang kgosi ya Ture (1-10)

   • “Nna ke modimo” (2, 9)

  • Pina ya khutsafalo e e opelelwang kgosi ya Ture (11-19)

   • “O ne o le kwa Edene” (13)

   • “Tšheruba e e tloditsweng e e sireletsang” (14)

   • O ne wa “simolola go dira dilo tse di sa siamang” (15)

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang Sidona (20-24)

  • Iseraele e busediwa kwa nageng ya yone (25, 26)

 • 29

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang Faro (1-16)

  • Babelona e tla duelwa ka Egepeto (17-21)

 • 30

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang Egepeto (1-19)

   • Boporofeti jwa gore Nebukadenesare o tla tlhaselwa (10)

  • Maatla a ga Faro a a fela (20-26)

 • 31

  • Egepeto, setlhare sa mosedara se se golelang kwa godimo se a wa (1-18)

 • 32

  • Pina ya khutsafalo ya ga Faro le Egepeto (1-16)

  • Egepeto e fitlhwa le ba ba sa rupang (17-32)

 • 33

  • Maikarabelo a molebeledi (1-20)

  • Pego ka go senngwa ga Jerusalema (21, 22)

  • Molaetsa o o yang kwa bathong ba ba nnang mo maropeng (23-29)

  • Batho ga ba reetse molaetsa (30-33)

   • Esekiele “o tshwana le pina ya lorato” (32)

   • “Moporofeti o ne a na le bone” (33)

 • 34

  • Badisa ba Iseraele ba bolelelwa molaetsa wa katlholo (1-10)

  • Jehofa o tlhokomela dinku tsa gagwe (11-31)

   • “Motlhanka wa me e bong Dafide” o tla di disa (23)

   • “Kgolagano ya kagiso” (25)

 • 35

  • Dithaba tsa Seire di a atlholwa (1-15)

 • 36

  • Dithaba tsa Iseraele di a atlholwa (1-15)

  • Iseraele e boela kwa nageng ya yone (16-38)

   • ‘Ke tla dira gore batho ba bone gore leina la me le boitshepo’ (23)

   • “E tshwana le tshingwana ya Edene” (35)

 • 37

  • Ponatshegelo ya mokgatšha wa marapo a a omeletseng (1-14)

  • Dithobane tse pedi di a kopanngwa (15-28)

   • Setšhaba se le sengwe se busiwa ke kgosi e le nngwe (22)

   • Kgolagano ya kagiso e tla nnela ruri (26)

 • 38

  • Gogo o tlhasela Iseraele (1-16)

  • Jehofa o galefela Gogo (17-23)

   • ‘Ditšhaba di tla tshwanelwa ke go itse gore ke nna Jehofa’ (23)

 • 39

  • Gogo le masole a gagwe ba a senngwa (1-10)

  • Lebitla kwa Mokgatšheng wa Hamone-Gogo (11-20)

  • Iseraele e boela kwa nageng ya yone (21-29)

   • Moya wa Modimo o tshololelwa mo Iseraele (29)

 • 40

  • Esekiele o isiwa kwa Iseraele mo ponatshegelong (1, 2)

  • Esekiele o bona tempele mo ponatshegelong (3, 4)

  • Malwapa le dikgoro (5-47)

   • Kgoro e e kwa ntle ka fa botlhaba (6-16)

   • Lolwapa lo lo kwa ntle; dikgoro tse dingwe (17-26)

   • Lolwapa lo lo ka fa teng le dikgoro (27-37)

   • Diphaposi tse go dirwang ditiro tsa tempele mo go tsone (38-46)

   • Sebeso (47)

  • Mathudi a tempele (48, 49)

 • 41

  • Phaposi e e boitshepo ya tempele (1-4)

  • Lobota le matlwana a a mo matlhakoreng (5-11)

  • Kago e e ka fa bophirima (12)

  • Dikago di a lekanngwa (13-15a)

  • Karolo e e ka fa teng ya phaposi e e boitshepo (15b-26)

 •  42

  • Dikago tsa diphaposi tsa bojelo (1-14)

  • Matlhakore a tempele a manê a a lekanngwa (15-20)

 • 43

  • Kgalalelo ya ga Jehofa e tlala mo tempeleng (1-12)

  • Sebeso (13-27)

 • 44

  • Kgoro e e ka fa botlhaba e tshwanetse go nna e tswetswe (1-3)

  • Melao e e amanang le batswakwa (4-9)

  • Melao e e ka ga Balefi le baperesiti (10-31)

 • 45

  • Moneelo o o boitshepo le motse (1-6)

  • Karolo e e abetsweng kgosana (7, 8)

  • Dikgosana di tshwanetse go ikanyega (9-12)

  • Meneelo ya batho le ya kgosana (13-25)

 • 46

  • Ditlhabelo mo malatsing a mangwe (1-15)

  • Boswa jwa naga ya kgosana (16-18)

  • Mafelo a go bedisediwang ditlhabelo mo go one (19-24)

 • 47

  • Molatswana o o elelang go tswa kwa tempeleng (1-12)

   • Metsi a nna a oketsega (2-5)

   • Metsi a lewatle a tla nna monate (8-10)

   • Mafelo a a seretse ga a kitla a fetoga (11)

   • Ditlhare tsa dijo le tsa go fodisa (12)

  • Melelwane ya naga (13-23)

 • 48

  • Lefatshe le a kgaoganngwa (1-29)

  • Dikgoro tse 12 tsa motse (30-35)

   • Motse o o bidiwang “Jehofa o Gone Koo” (35)