ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ก​7-ช

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูตอนอยู่บนโลก—งานรับใช้ช่วงสุดท้ายของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม (ส่วน 1)

เวลา

สถาน​ที่

เหตุ​การณ์

มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอห์น

ค.ศ. 33 8 นิสาน

เบธานี

พระ​เยซู​ไป​ถึง​หมู่​บ้าน​เบธานี​ก่อน​เทศกาล​ปัสกา 6 วัน

     

11:55–12:1

9 นิสาน

เบธานี

มารีย์​เท​น้ำมัน​หอม​ชโลม​หัว​และ​เท้า​ของ​พระ​เยซู

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

เบธานี-เบธฟายี-เยรูซาเล็ม

พระ​เยซู​ขี่​ลา​เข้า​กรุง​เยรูซาเล็ม​อย่าง​ผู้​มี​ชัย

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 นิสาน

เบธานี-เยรูซาเล็ม

สาป​ต้น​มะเดื่อ, ชำระ​วิหาร​อีก​ครั้ง

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

เยรูซาเล็ม

พวก​ปุโรหิต​ใหญ่​กับ​ครู​สอน​ศาสนา​วาง​แผน​ฆ่า​พระ​เยซู

 

11:18, 19

19:47, 48

 

พระ​ยะโฮวา​พูด, พระ​เยซู​บอก​ล่วง​หน้า​เรื่อง​การ​ตาย​ของ​ท่าน, พวก​ยิว​ที่​ไม่​เชื่อ​ทำ​ให้​คำ​พยากรณ์​ของ​อิสยาห์​เป็น​จริง

     

12:20-50

11 นิสาน

เบธานี-เยรูซาเล็ม

บทเรียน​จาก​ต้น​มะเดื่อ​ที่​เหี่ยว​แห้ง

21:19-22

11:20-25

   

วิหาร​ใน​เยรูซาเล็ม

มี​คน​สงสัย​เรื่อง​อำนาจ​ของ​พระ​เยซู, ตัว​อย่าง​เรื่อง​ลูก​ชาย 2 คน

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

ตัว​อย่าง​เรื่อง​คน​เช่า​สวน​ที่​เป็น​ฆาตกร​และ​เรื่อง​งาน​แต่งงาน

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

ตอบ​คำ​ถาม​เรื่อง​พระเจ้า​กับ​ซีซาร์ เรื่อง​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย และ​เรื่อง​กฎหมาย​ข้อ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

ถาม​พวก​ฟาริสี​ว่า​พระ​คริสต์​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​ดาวิด​ไหม

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

ตำหนิ​พวก​ครู​สอน​ศาสนา​กับ​พวก​ฟาริสี​อย่าง​รุนแรง

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

สังเกต​แม่​ม่าย​ที่​บริจาค​เงิน

 

12:41-44

21:1-4

 

ภูเขา​มะกอก

สัญญาณ​บอก​เรื่อง​การ​ประทับ​ใน​อนาคต

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

ตัว​อย่าง​เรื่อง​หญิง​สาว​บริสุทธิ์ 10 คน เรื่อง​เงิน​ตะลันต์ และ​เรื่อง​แกะ​กับ​แพะ

25:1-46

     

12 นิสาน

เยรูซาเล็ม

พวก​ผู้​นำ​ศาสนา​ชาว​ยิว​วาง​แผน​ฆ่า​พระ​เยซู

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

ยูดาส​หา​โอกาส​ทรยศ​พระ​เยซู

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 นิสาน (บ่าย​วัน​พฤหัสบดี)

ใน​เยรูซาเล็ม​และ​บริเวณ​ใกล้​เคียง

เตรียม​ฉลอง​ปัสกา​ครั้ง​สุด​ท้าย

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 นิสาน

เยรูซาเล็ม

กิน​ปัสกา​กับ​อัครสาวก

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

ล้าง​เท้า​ให้​อัครสาวก

     

13:1-20