ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ก​7-ฉ

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูตอนอยู่บนโลก—งานรับใช้ช่วงต่อมาของพระเยซูทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

เวลา

สถาน​ที่

เหตุ​การณ์

มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอห์น

ค.ศ. 32 หลัง​เทศกาล​ฉลอง​การ​อุทิศ​วิหาร

เบธานี​ซึ่ง​อยู่​อีก​ฝั่ง​หนึ่ง​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน

ไป​บริเวณ​ที่​ยอห์น​เคย​ให้​บัพติศมา, หลาย​คน​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู

     

10:40-42

พีเรีย

สอน​ตาม​เมือง​และ​หมู่​บ้าน​ระหว่าง​เดิน​ทาง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม

   

13:22

 

บอก​ให้​พยายาม​เข้า​ไป​ทาง​ประตู​แคบ, เศร้า​ใจ​เรื่อง​กรุง​เยรูซาเล็ม

   

13:23-35

 

น่า​จะ​เป็น​พีเรีย

สอน​เรื่อง​ความ​ถ่อม​ตัว, ตัว​อย่าง​เรื่อง​ที่​นั่ง​ที่​มี​เกียรติ​และ​เรื่อง​แขก​ที่​ขอ​ตัว​ไม่​ไป​งาน​เลี้ยง

   

14:1-24

 

คิด​ให้​รอบคอบ​ก่อน​มา​เป็น​สาวก

   

14:25-35

 

ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​แกะ​ที่​หาย​ไป เรื่อง​เหรียญ​เงิน​ที่​หาย​ไป และ​เรื่อง​ลูก​ที่​หลง​หาย​ไป

   

15:1-32

 

ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​เรื่อง​ผู้​จัด​การ​ที่​ขี้​โกง และ​เรื่อง​เศรษฐี​กับ​ลาซารัส

   

16:1-31

 

สอน​ว่า​จะ​มี​สิ่ง​ที่​ทำ​ให้​คน​ทิ้ง​ความ​เชื่อ เรื่อง​การ​ยก​โทษ และ​ความ​เชื่อ

   

17:1-10

 

เบธานี

ลาซารัส​ตาย​และ​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น

     

11:1-46

เยรูซาเล็ม, เอฟราอิม

วาง​แผน​ฆ่า​พระ​เยซู, พระ​เยซู​ออก​จาก​ที่​นั่น

     

11:47-54

สะมาเรีย, กาลิลี

รักษา​คน​โรค​เรื้อน 10 คน, อธิบาย​เรื่อง​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​มา​ปกครอง

   

17:11-37

 

สะมาเรีย​หรือ​กาลิลี

ตัว​อย่าง​เรื่อง​แม่​ม่าย​ที่​อ้อน​วอน​อยู่​เรื่อย ๆ และ​เรื่อง​ฟาริสี​กับ​คน​เก็บ​ภาษี

   

18:1-14

 

พีเรีย

สอน​เรื่อง​การ​แต่งงาน​และ​การ​หย่าร้าง

19:1-12

10:1-12

   

อวยพร​เด็ก ๆ

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

คำ​ถาม​ของ​ชาย​หนุ่ม​ที่​ร่ำรวย, ตัว​อย่าง​เรื่อง​คน​งาน​ใน​สวน​องุ่น​และ​ค่า​แรง​ที่​เท่า​กัน

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

น่า​จะ​เป็น​พีเรีย

พระ​เยซู​บอก​ล่วง​หน้า​เป็น​ครั้ง​ที่​สาม​ว่า​ท่าน​จะ​ตาย

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

แม่​ของ​ยากอบ​กับ​ยอห์น​มา​ขอ​ตำแหน่ง​ใน​รัฐบาล​พระเจ้า​ให้​ลูก​ชาย

20:20-28

10:35-45

   

เยรีโค

รักษา​ผู้​ชาย​ตา​บอด 2 คน​ระหว่าง​เดิน​ทาง​ออก​จาก​เมือง, ไป​บ้าน​ศักเคียส, ตัว​อย่าง​เรื่อง​เงิน 10 มินา

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28