ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ (ฉบับศึกษา)

ก7-ซ

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูตอนอยู่บนโลก—งานรับใช้ช่วงสุดท้ายของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม (ส่วน 2)

เวลา

สถาน​ที่

เหตุ​การณ์

มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอห์น

14 นิสาน

เยรูซาเล็ม

พระ​เยซู​บอก​ให้​รู้​ว่า​ยูดาส​จะ​ทรยศ​และ​ให้​เขา​ออก​ไป

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

กิน​อาหาร​มื้อ​เย็น​ของ​พระ​คริสต์​ครั้ง​แรก (1คร 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

บอก​ล่วง​หน้า​ว่า​เปโตร​จะ​ปฏิเสธ​ท่าน​และ​อัครสาวก​จะ​กระจัด​กระจาย​ไป

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

สัญญา​ว่า​จะ​ให้​ผู้​ช่วย, ตัว​อย่าง​เรื่อง​ต้น​องุ่น​แท้, สั่ง​ให้​รัก​กัน, อธิษฐาน​ครั้ง​สุด​ท้าย​กับ​อัครสาวก

     

14:1–17:26

สวน​เกทเสมนี

เป็น​ทุกข์​มาก​อยู่​ใน​สวน, พระ​เยซู​ถูก​ทรยศ​และ​ถูก​จับ

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

เยรูซาเล็ม

ถูก​อันนาส​ซัก​ถาม, ถูก​เคยาฟาส​กับ​ศาล​แซนเฮดริน​ไต่สวน, ถูก​เปโตร​ปฏิเสธ

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

ยูดาส​คน​ทรยศ​แขวน​คอ​ตาย (กจ 1:18, 19)

27:3-10

     

อยู่​ต่อ​หน้า​ปีลาต แล้ว​ก็​เฮโรด และ​กลับ​ไป​หา​ปีลาต​อีก

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

ปีลาต​หา​ทาง​ปล่อย​พระ​เยซู แต่​พวก​ยิว​ขอ​ให้​ปล่อย​บารับบัส, ถูก​ตัดสิน​ประหาร​บน​เสา​ทรมาน

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(ป. บ่าย 3 โมง วัน​ศุกร์)

กลโกธา

ตาย​บน​เสา​ทรมาน

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

เยรูซาเล็ม

ศพ​ของ​พระ​เยซู​ถูก​นำ​ลง​จาก​เสา แล้ว​เอา​ไป​ฝัง​ใน​อุโมงค์

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 นิสาน

เยรูซาเล็ม

พวก​ปุโรหิต​กับ​พวก​ฟาริสี​ขอ​ให้​ทหาร​ยาม​เฝ้า​อุโมงค์​และ​ปิด​ปาก​อุโมงค์​ไว้

27:62-66

     

16 นิสาน

เยรูซาเล็ม​และ​บริเวณ​ใกล้​เคียง, เอมมาอูส

พระ​เยซู​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย, ปรากฏ​ตัว​ให้​สาวก​เห็น 5 ครั้ง

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

หลัง 16 นิสาน

เยรูซาเล็ม, กาลิลี

ปรากฏ​ตัว​ให้​สาวก​เห็น​อีก​หลาย​ครั้ง (1คร 15:5-7; กจ 1:3-8), สอน​พวก​สาวก, มอบหมาย​งาน​สอน​คน​ให้​เป็น​สาวก

28:16-20

   

20:26–21:25

25 อียาร์

ภูเขา​มะกอก​ใกล้​เบธานี

พระ​เยซู​ขึ้น​สวรรค์​หลัง​จาก​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​แล้ว 40 วัน (กจ 1:9-12)

   

24:50-53