Barua ya Yakobo 5:1-20

  • Onyo kwa matajiri (1-6)

  • Mungu anabariki uvumilivu wenye subira (7-11)

  • “Ndiyo” yenu imaanishe ndiyo (12)

  • Sala ya imani iko na nguvu (13-18)

  • Kusaidia mutenda-zambi arudie (19, 20)

5  Sasa, musikilize ninyi matajiri, mulie na kulalamika juu ya taabu zenye zinakuja juu yenu.+  Utajiri wenu umeoza, na nguo zenu zimekuliwa na nondo.*+  Zahabu na feza zenu zimekuliwa na kutu, na kutu yake itakuwa ushahidi juu yenu na itakula miili yenu. Vitu vyenye mumerundika vitakuwa kama moto katika siku za mwisho.+  Muangalie! Malipo yenye mulikataa kulipa wafanyakazi wenye walivuna mashamba yenu yanaendelea kulia kwa sauti kubwa, na vilio vya kuomba musaada vya wavunaji vimefika kwenye masikio ya Yehova* wa majeshi.+  Ninyi mumeishi maisha ya raha na kwa ajili ya kutimiza tamaa zenu katika dunia. Mumenonesha mioyo yenu katika siku ya machinjo.+  Mumehukumu; mumemuua mwenye haki. Je, yeye hawapinge ninyi?  Basi, mukuwe na uvumilivu, ndugu, mupaka kuwapo kwa Bwana.+ Muangalie! Mulimaji anaendelea kungojea matunda yenye samani ya inchi, ­anayavumilia mupaka wakati mvua ya kwanza-kwanza na mvua ya mwisho-mwisho itanyesha.+  Ninyi pia mukuwe na uvumilivu;+ mufanye mioyo yenu kuwa imara, kwa sababu kuwapo kwa Bwana kumekaribia.+  Musinungunikiane,* ndugu, ili musihukumiwe.+ Muangalie! Muamuzi amesimama mbele ya milango. 10  Ndugu, kuhusu kuvumulia uovu+ na kuwa wavumilivu,+ mufuate mufano wa wale manabii wenye walisema katika jina la Yehova.*+ 11  Muangalie! Tunaona wale wenye wamevumilia kuwa wenye furaha.*+ Mumesikia juu ya uvumilivu wa Yobu na mumeona matokeo yenye Yehova* alileta, kwamba Yehova* ni mwenye upendo mwingi sana* na mwenye rehema.+ 12  Zaidi ya yote, ndugu zangu, muache kuapa, ikuwe kwa mbingu ao kwa dunia ao kwa kiapo kingine chochote. Lakini “Ndiyo” yenu imaanishe ndiyo, na “Hapana” yenu imaanishe hapana,+ ili musistahili hukumu. 13  Je, kuko mutu yeyote kati yenu mwenye kuteseka? Aendelee kusali.+ Je, kuko mutu yeyote mwenye roho yenye kuchangamuka? Aimbe zaburi.+ 14  Je, kuko mutu yeyote mwenye kuwa mugonjwa kati yenu? Aite wazee+ wa kutaniko, na wasali kwa ajili yake, wakimupakaa mafuta+ katika jina la Yehova.* 15  Na sala ya imani itaponyesha ule mugonjwa,* na Yehova* atamuinua. Pia, kama amefanya zambi, atasamehewa. 16  Kwa hiyo, muungame waziwazi zambi zenu+ kwa mutu na mwenzake na kusali kwa ajili ya mutu na mwenzake, ili muponyeshwe. Sala ya kumulilia Mungu* ya mwenye haki iko na nguvu nyingi.*+ 17  Eliya alikuwa mutu mwenye hisia kama zetu, lakini wakati alisali kwa bidii ili mvua isinyeshe, haikunyesha juu ya inchi kwa miaka tatu (3) na miezi sita (6).+ 18  Kisha akasali tena, na mbingu ikatoa mvua na inchi ikazaa matunda.+ 19  Ndugu zangu, kama mutu yeyote kati yenu anapotoshwa kutoka katika kweli na mwingine anamurudisha, 20  mujue kwamba mutu yeyote mwenye anamurudisha mutenda-zambi kutoka kwenye kosa+ la njia yake atamuokoa* kutoka kwenye kifo na atafunika zambi nyingi.+

Maelezo ya Chini

Nondo ni kidudu fulani cha kuruka chenye kinakula nguo.
Ao “Musilalamike juu ya mumoja na mwingine.” Tnn., “Musiugue sana katika moyo mumoja kuelekea mwingine.”
Ao “wenye kubarikiwa.”
Ao “ni mwenye huruma sana; mwenye kujaa upendo mwororo.”
Ao pengine, “mwenye kuchoka.”
Ao “Dua.”
Tnn., “iko na nguvu nyingi wakati inafanya kazi.”
Ao “ataokoa nafsi yake.”