Barua ya Yakobo 2:1-26

  • Upendeleo ni zambi (1-13)

    • Upendo ni sheria ya kifalme (8)

  • Imani bila matendo imekufa (14-26)

    • Pepo wachafu wanaamini na kutetemeka (19)

    • Abrahamu aliitwa rafiki ya Yehova (23)

2  Ndugu zangu, je, munashika imani ya Bwana wetu mwenye utukufu Yesu Kristo na wakati uleule munaonyesha upendeleo?+  Kwa maana, kama mutu mwenye kuvaa pete za zahabu kwenye vidole vyake na kuvaa nguo za muzuri sana anaingia katika mukutano wenu, lakini mutu maskini mwenye kuvaa nguo chafu anaingia pia,  je, munaangalia kwa upendeleo ule mwenye kuvaa nguo za muzuri sana na kumuambia, “Wewe kaa kwenye kiti hiki mahali pazuri,” na kuambia ule maskini: “Wewe simama tu” ao, “Kaa kwenye kile kiti pale chini ya kiti cha miguu yangu”?+  Kama ni vile, je, hamuna tofauti za vikundi kati yenu wenyewe,+ na je, hamujakuwa waamuzi wenye kutoa maamuzi maovu?+  Musikilize, ndugu zangu wapendwa. Je, Mungu hakuchagua watu wenye kuwa maskini kwa mawazo ya ulimwengu ili wakuwe matajiri katika imani+ na wariti wa Ufalme, wenye aliahidi wale wenye wanamupenda?+  Lakini ninyi mumevunjia maskini heshima. Je, haiko matajiri ndio wanawakandamiza ninyi+ na kuwakokota wakiwapeleka kwenye tribinali?  Je, hawatukane lile jina la muzuri lenye muliitwa kwa hilo?  Sasa, kama munatimiza ile sheria ya kifalme kulingana na andiko, “Unapaswa kumupenda jirani yako kama wewe mwenyewe,”+ munafanya muzuri kabisa.  Lakini kama munaendelea kuonyesha upendeleo,+ munafanya zambi, na sheria inawahukumu* ninyi kuwa wakosaji.+ 10  Kwa maana kama mutu yeyote anatii Sheria yote lakini anajikwaa katika jambo moja, amekosa kutii Sheria yote.+ 11  Kwa maana ule mwenye alisema, “Haupaswe kufanya uzinifu,”+ alisema pia, “Haupaswe kuua.”+ Sasa, kama haufanye uzinifu lakini unaua, umevunja sheria. 12  Muendelee kusema na kujiendesha kama wenye watahukumiwa kupitia sheria ya watu huru.*+ 13  Kwa maana ule mwenye hazoee kuonyesha rehema atapata hukumu yake bila rehema.+ Rehema inapata ushindi juu ya hukumu. 14  Kuko faida gani, ndugu zangu, kama mutu fulani anasema iko* na imani lakini hana matendo?+ Je, imani hiyo inaweza kumuokoa?+ 15  Kama ndugu ao dada wanakosa nguo* na chakula cha kutosha kwa ajili ya siku, 16  lakini mumoja wenu anawaambia, “Muende kwa amani; muote moto na mukule muzuri,” lakini ninyi hamuwapatie mambo yenye wako nayo lazima kwa ajili ya mwili wake, hilo liko na faida gani?+ 17  Vilevile pia, imani yenyewe bila matendo imekufa.+ 18  Hata hivyo, mutu fulani atasema: “Wewe uko na imani, na mimi niko na matendo. Nionyeshe imani yako bila matendo, na mimi nitakuonyesha imani yangu kupitia matendo yangu.” 19  Wewe unaamini kwamba kuko Mungu mumoja, haiko vile? Unafanya muzuri kabisa. Hata hivyo, pepo wachafu pia wanaamini na kutetemeka.+ 20  Lakini je, unataka kujua, Ee mwanadamu bure, kwamba imani bila matendo haina faida? 21  Je, Abrahamu baba yetu hakutangazwa kuwa mwenye haki kupitia matendo kisha kutoa Isaka mwana wake juu ya mazabahu?+ 22  Munaona kwamba imani yake ilitenda pamoja na matendo yake na imani yake ilikamilishwa kwa matendo yake,+ 23  na andiko likatimizwa lenye linasema: “Abrahamu alikuwa na imani katika Yehova,* na hilo likahesabiwa kwake kuwa haki,”+ na akaitwa rafiki ya Ye­hova.*+ 24  Munaona kwamba mutu anatangazwa kuwa mwenye haki kupitia matendo, hapana kupitia imani tu. 25  Vilevile, je, Rahabu ule kahaba hakutangazwa pia kuwa mwenye haki kupitia matendo, kisha kukaribisha muzuri wale wajumbe na kuwatosha inje kupitia njia ingine?+ 26  Kwa kweli, kama vile mwili bila roho* umekufa,+ vilevile pia imani bila matendo imekufa.+

Maelezo ya Chini

Ao “inawakaripia.”
Tnn., “sheria ya uhuru.”
Ao “eko.”
Tnn., “wako uchi.”
Ao “pumuzi.”