Rutu 1:1-22

  • Elimeleki na familia yake wanahamia Moabu (1, 2)

  • Naomi, Orpa, na Rutu wanafiwa na bwana zao (3-6)

  • Rutu anaonyesha ushikamanifu kwa Naomi na kwa Mungu wa Naomi (7-17)

  • Naomi anarudia Betlehemu pamoja na Rutu (18-22)

1  Basi katika siku zenye waamuzi+ walikuwa wanaongoza mambo,* njaa ilitokea katika inchi ya Yuda, na mwanaume mumoja akatoka Betlehemu+ katika Yuda na kuhamia katika maeneo ya mashamba ya* Moabu,+ yeye na bibi yake na wana wake wawili.  Jina la mwanaume huyo lilikuwa Elimeleki,* jina la bibi yake lilikuwa Naomi,* na majina ya wana wake wawili yalikuwa Maloni* na Kilioni;* walitoka Betlehemu katika Yuda na walikuwa Waefrati. Mwishowe wakafika katika maeneo ya mashamba ya Moabu na wakaishi kule.  Kisha wakati fulani Elimeleki, bwana ya Naomi, akakufa, na Naomi akabakia na wana wake wawili.  Kisha wanaume hao wakaoa wanamuke Wamoabu; jina la mumoja lilikuwa Orpa, na jina la mwingine Rutu.+ Waliishi kule karibu miaka kumi (10).  Halafu wana hao wawili, Maloni na Kilioni wakakufa pia, na Naomi akabakia bila wana wake wawili na bila bwana yake.  Kwa hiyo akatoka katika maeneo ya mashamba ya Moabu pamoja na mabinti-wakwe wake kwa maana alisikia kwamba Yehova alikuwa amegeuzia watu wake uangalifu kwa kuwapatia chakula.*  Akatoka mahali alikuwa anaishi, na mabinti-wakwe wake walikuwa pamoja naye. Wakati walikuwa wanatembea katika njia wakirudia katika inchi ya Yuda,  Naomi akaambia mabinti-wakwe wake wawili: “Muende, kila mutu arudie katika nyumba ya mama yake. Yehova awaonyeshe upendo mushikamanifu,+ kama vile mulinionyesha mimi na bwana zenu wenye wamekufa.  Yehova awabariki* na mupate usalama* kila mumoja katika nyumba ya bwana yako.”+ Kisha akawabusu, nao wakaanza kulia kwa ­sauti kubwa. 10  Wakaendelea kumuambia: “Hapana, tutaenda na wewe kwa watu wako.” 11  Lakini Naomi akawaambia: “Murudie, mabinti wangu. Sababu gani munataka kunifuata? Je, ninaweza tena kuzaa wana wenye watakuwa bwana zenu?+ 12  Murudie, mabinti wangu. Muende, kwa maana nimezeeka sana na siwezi kuolewa tena. Hata kama ningeolewa usiku wa leo na kuzaa wana, 13  je, mungewangojea mupaka wakomae? Je, mungekataa kuolewa tena kwa ajili yao? Hapana, mabinti wangu, ninasikia uchungu sana kwa ajili yenu kwa sababu mukono wa Yehova umenigeukia.”+ 14  Basi wakalia tena kwa sauti kubwa, kisha Orpa akamubusu mama-mukwe wake na kuondoka. Lakini Rutu akashikamana naye. 15  Kwa hiyo Naomi akamuambia: “Angalia! Shemeki yako mujane amerudia kwa watu wake na kwa miungu yake. Rudia pamoja na shemeki yako.” 16  Lakini Rutu akasema: “Usiniombe nirudie, niache kukufuata; kwa maana kwenye utaenda nitaenda, na kwenye utalala usiku nitalala pia. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu.+ 17  Kwenye utakufia ni pale nitakufia, na ni pale nitazikwa. Yehova anifanyie vile na aongeze juu ya hilo ikiwa nitakuacha kwa sababu yoyote isipokuwa kifo.” 18  Wakati Naomi aliona kwamba Rutu anakazana kumufuata, akaacha kumusadikisha arudie. 19  Nao wakaendelea na safari mupaka Betlehemu.+ Wakati tu walifika, watu wote wakashangaa kuwaona, na wanamuke wakaanza kuulizana: “Huyu ni Naomi?” 20  Na alikuwa anawaambia: “Musiniite Naomi.* Muniite Mara,* kwa maana Mweza-Yote amefanya maisha yangu yakuwe machungu sana.+ 21  Nilikuwa nimejaa wakati nilienda, lakini Yehova amenifanya nirudie nikiwa mikono wazi. Sababu gani munaniita Naomi, wakati ni Yehova ndiye alinipinga na Mweza-Yote ndiye aliniletea musiba?”+ 22  Ni vile Naomi alirudia kutoka katika maeneo ya mashamba ya Moabu,+ pamoja na Rutu binti-mukwe wake Mumoabu. Walifika Betlehemu wakati wa kuanza kuvuna shayiri.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “wanahukumu.”
Ao “eneo la.”
Maana yake “Mungu Wangu Ni Mufalme.”
Maana yake “Uzuri Wangu.”
Pengine linatokana na neno la Kiebrania lenye kumaanisha “kuwa zaifu; kuwa mugonjwa.”
Maana yake “Mwenye Kushindwa; Mwenye Kufikia Mwisho.”
Tnn., “mukate.”
Tnn., “awape zawadi.”
Tnn., “mahali pa kupumuzikia.”
Maana yake “Uzuri Wangu.”
Maana yake “Uchungu.”