Nahumu 3:1-19

  • “Ole wake muji wenye kumwanga damu!” (1-19)

    • Sababu zenye zinafanya Ninawi ihukumiwe (1-7)

    • Ninawi itaanguka kama vile No-amoni (8-12)

    • Ninawi haitakosa kuanguka (13-19)

3  Ole wake muji wenye kumwanga damu! Umejaa sana udanganyifu na unyanganyi. Hakuna siku unakuwa bila mawindo!   Kuko sauti ya fimbo na mulio wa magurudumu,* Farasi mwenye kukimbia mbio na gari lenye kuruka-ruka.   Mupanda-farasi mwenye kuwa juu ya farasi, upanga wenye kumetameta, na mukuki wenye kungaa, Watu wengi wenye waliuawa na marundo ya mizoga —Maiti hazina hesabu. Watu wanakwaa juu ya maiti.   Hiyo ni kwa sababu ya matendo mengi ya ukahaba ya ule kahaba, Mwenye kupendeza na mwenye kuvutia, mwanamuke mwenye kujua sana mambo ya uchawi, Mwenye kunasa mataifa kupitia ukahaba wake na familia nyingi kupitia uchawi wake.   “Angalia! Nitapambana na wewe,”* ni vile Yehova wa majeshi anasema,+ “Nitapandisha sehemu za chini za nguo zako mupaka kwenye uso wako; Nitaacha mataifa yaone uchi wako, Na falme zione haya yako.   Na nitakutupia uchafu, Na kukufanya uzarauliwe; Nitakufanya kuwa tamasha.+   Kila mutu mwenye atakuona atakukimbia+ na kusema, ‘Muji wa Ninawi umeharibiwa! Ni nani atausikilia huruma?’ Nitapata wapi watu wa kukufariji?   Je, wewe ni mwema sana kuliko No-amoni,*+ mwenye alikaa pembeni ya mifereji ya Muto Nile?+ Maji yalimuzunguka; Utajiri wake ulikuwa bahari na ukuta wake ulikuwa bahari.   Etiopia ilikuwa chanzo cha nguvu zake nyingi, na Misri pia. Waputu+ na Walibya walikuwa wanakusaidia.+ 10  Hata hivyo No-amoni pia alipelekwa katika uhamisho; Alienda katika utekwa.+ Watoto wake pia walivunjwa vipande-vipande kwenye kila makutano ya barabara.* Walipiga kura ili kuchukua waheshimiwa wake, Na wakubwa wake wote wamefungwa kwa pingu. 11  Utalewa pia;+ Utaenda kujificha. Utamukimbia adui na kujificha. 12  Ngome zako zote ni kama miti ya tini yenye kuwa na matunda ya kwanza yenye kukomaa; Kama inatikiswa, matunda yake yataanguka katika kinywa cha watu wenye kumeza. 13  Angalia! Majeshi yako ni kama wanamuke katikati yako. Milango mikubwa ya inchi yako itakuwa wazi kwa ajili ya maadui wako. Moto utateketeza mapingo* ya milango yako mikubwa. 14  Ushote maji kwa sababu utazungukwa kwa ajili ya vita!+ Utie ngome zako nguvu. Ingia katika matope na ukanyange udongo; Shika sana chombo cha kutengenezea matofali. 15  Hata kule moto utakuteketeza. Upanga utakuangamiza.+ Utakumeza kama vile nzige wadogo wanafanya.+ Ongezeka kama nzige wadogo! Ndiyo, ongezeka kama nzige! 16  Umeongeza wafanyabiashara wako kuliko nyota za mbinguni. Nzige mudogo anavua ngozi yake na anaruka mbali. 17  Walinzi wako ni kama nzige, Na maofisa wako ni kama kundi la nzige. Wanapiga kambi katika mazizi* ya majiwe siku ya baridi, Lakini wakati jua linawaka, wanaruka mbali; Na hakuna mwenye anajua kwenye wako. 18  Wachungaji wako wanasinzia, Ee mufalme wa Ashuru; Watu wako wenye vyeo wanakaa katika makao yao. Watu wako wametawanyika kwenye milima, Na hakuna mutu wa kuwakusanya pamoja.+ 19  Hakuna mwenye atakutuliza wakati utapatwa na musiba. Kidonda chako hakiwezi kupona. Wote wenye watasikia habari zako watapiga mikono;+ Kwa sababu ni nani mwenye haukutendea kwa ukali wenye hauna mwisho?”+

Maelezo ya Chini

Ao “mipeto; pneus.”
Ni kusema, Ninawi.
Ni kusema, Tebesi.
Tnn., “kwenye kichwa cha barabara zote.”
Pingo ni kipande cha muti ao cha chuma cha kufungia mulango kwa ndani.
Zizi ni lupango ya kuchungia wanyama.