Nahumu 1:1-15

  • Mungu analipiza kisasi juu ya maadui wake (1-7)

    • Mungu anataka watu washikamane na yeye tu (2)

    • Yehova hasahau wenye wanatafuta kimbilio katika yeye (7)

  • Ninawi itaharibiwa (8-14)

    • Taabu haitatokea tena mara ya pili (9)

  • Taifa la Yuda linatangaziwa habari njema (15)

1  Tangazo juu ya Ninawi:+ Kitabu cha maono ya Nahumu* Mwelkoshi:   Yehova ni Mungu mwenye anataka watu washikamane na yeye tu+ na ni mwenye kulipiza kisasi; Yehova analipiza kisasi na iko* tayari kuonyesha kasirani yake.+ Yehova analipiza kisasi juu ya wapinzani wake, Na anawekea maadui wake kasirani kali.   Yehova hakasirike haraka+ na ni mwenye nguvu nyingi, Lakini Yehova hatakosa hata kidogo kutoa azabu yenye kustahili.+ Njia yake iko katika upepo wenye kuharibu na katika zoruba, Na mawingu ni vumbi ya miguu yake.   Anakemea bahari,+ na kuikausha; Na anakausha mito yote.+ Bashani na Karmeli zinakauka,+ Na maua ya Lebanoni yanakauka.   Milima inatetemeka kwa sababu yake, Na vilima vinayeyuka.+ Dunia itainuka kwa sababu ya uso wake, Pamoja na inchi na wale wote wenye kukaa ndani yake.+   Ni nani mwenye anaweza kusimama mbele ya kasirani yake kali?+ Ni nani mwenye anaweza kuvumilia joto la hasira yake?+ Atamwanga kasirani yake kama moto, Na miamba itapasuka vipande-vipande kwa sababu yake.   Yehova ni mwema,+ naye ni ngome katika siku ya taabu.+ Hasahau* wenye wanatafuta kimbilio katika yeye.+   Kupitia mafuriko yenye kufagia ataharibu mahali pake kwa ukamili,* Na giza litafuatilia maadui wake.   Mutafanya mupango gani mubaya juu ya Yehova? Yeye ataleta uharibifu kamili. Taabu haitatokea tena mara ya pili.+ 10  Kwa sababu wamesukwa kama miiba, Na wako kama watu wenye kulewa pombe;* Lakini watateketea kwa moto kama nyasi yenye kukauka. 11  Katikati yenu atatokea mutu mwenye kupanga uovu juu ya Yehova, Mwenye kutoa mashauri yenye hayana mafaa yoyote. 12  Yehova anasema hivi: “Hata kama walikuwa na nguvu nyingi na walikuwa wengi, Hata katika hali hiyo watakatwa na kupotea kabisa.* Nimekutesa,* lakini sitaendelea kukutesa. 13  Na sasa nitavunja nira yake na kuiondoa juu yako,+ Na nitakata pingu zako vipande mbili. 14  Yehova ameamuru hivi juu yako:* ‘Jina lako halitaendelezwa tena. Nitaharibu sanamu za kuchongwa na sanamu za metali* zenye kuwa katika nyumba ya* miungu yako. Nitakuchimbia kaburi, kwa sababu wewe ni mwenye kuchukiza sana.’ 15  “Angalia! Juu ya milima kuko miguu ya mutu mwenye kuleta habari njema, Mwenye kutangaza amani.+ Ufanye sikukuu zako,+ Ee Yuda, utimize naziri zako, Kwa sababu mutu mwenye hana mafaa yoyote hatapita katikati yenu tena hata siku moja. Ataharibiwa kabisa.”

Maelezo ya Chini

Maana yake “Mufariji.”
Ao “eko.”
Ao “Anawatunza.” Tnn., “Anawajua.”
Ni kusema, mahali pa Ninawi.
Ao “pombe ya ngano.”
Ao pengine, “na yeye atapita.”
Ni kusema, Yuda.
Ni kusema, Ashuru.
Ao “sanamu za kuyeyushwa.”
Ao “hekalu la.”