A u krijua jeta?

Ajo çfarë ti beson për origjinën e jetës ka vërtet rëndësi.

Hyrja

A u projektua për jetën planeti ynë? A bazohet në fakte të forta teoria e evolucionit?

Çfarë beson ti?

Mbase ti beson te Zoti dhe e respekton Biblën, megjithatë vlerëson edhe opinionin e shkencëtarëve të famshëm të cilët nuk besojnë se jeta u krijua.

Planeti i jetës

Në Tokë nuk do të kishte kurrë jetë po të mos ishte për një seri «rastësish» shumë fatlume. A ishin ato fryt i rastësisë së verbër apo i një projekti inteligjent?

Kush e projektoi i pari?

Studiuesit imitojnë projektet në natyrë për të zgjidhur probleme inxhinierike të vështira. Nëse imitimi kërkon inteligjencë, po projekti për origjinalin?

Evolucioni—Mitet dhe faktet

Një nga shtyllat e teorisë së evolucionit është që mutacionet transformojnë një lloj natyror bime ose kafshe në një lloj krejt tjetër. A bazohet kjo teori mbi fakte?

Shkenca dhe tregimi i Zanafillës

A e ka hedhur poshtë shkenca tregimin biblik të krijimit?

A ka rëndësi çfarë beson?

A mund të ndikojë besimi te evolucioni në ndjenjën që ke për qëllimin e jetës?

Bibliografi

Kontrollo referimet e burimit të materialit mbi të cilat është bazuar kjo broshurë.