Enda pane zvauri kuda

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Mudzimu Mutsvene Unotipa Sei Simba Rokushumira Jehovha?

VATONGI ZVITSAUKO 13-​16

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Mudzimu Mutsvene Unotipa Sei Simba Rokushumira Jehovha?

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Mudzimu Mutsvene Unotipa Sei Simba Rokushumira Jehovha?

VATONGI ZVITSAUKO 13-​16

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Mudzimu Mutsvene Unotipa Sei Simba Rokushumira Jehovha?