Enda pane zvauri kuda

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Jehovha Anotisimbisa Sei?

VATONGI ZVITSAUKO 6-7

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Jehovha Anotisimbisa Sei?

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Jehovha Anotisimbisa Sei?

VATONGI ZVITSAUKO 6-7

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Jehovha Anotisimbisa Sei?