Enda pane zvauri kuda

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Kuratidza Ushingi

1 SAMUERI CHITSAUKO 17

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Kuratidza Ushingi

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Kuratidza Ushingi

1 SAMUERI CHITSAUKO 17

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Kuratidza Ushingi