Mhuri yenyu inogona kunakidzwa nokudzidza nezvenyaya dziri muBhaibheri, vanhu vanotaurwamo uye nzvimbo dzinotaurwamo!