NHARIREYOMURINDI May 2015 | Mugumo Wava Pedyo Here?

Paunonzwa mashoko ekuti, “Mugumo wava pedyo!” unofunga nezvechii? Zvaunofunga izvozvo zvinoita kuti unetseke here?

NYAYA IRI PAKAVHA

Chii Chinonzi ‘Mugumo’

Waizviziva here kuti Bhaibheri rinotaura zvakanaka zvichaitika kana ‘mugumo’ wauya?

NYAYA IRI PAKAVHA

Mugumo Wava Pedyo Here?

Ona mhinduro yacho kubva pane zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro pezvimwe zvinhu 4 zvinoratidza kuti mugumo wava pedyo.

NYAYA IRI PAKAVHA

Vakawanda Vachapona Pamugumo—Newewo Unogona Kupona

Vachapona sei? Nekuunganidza zvinhu kana kuti zvimwewo zvavanoda kuzoshandisa kana zuva iroro rasvika here?

Waizviziva Here?

Zvakawanikwa pakuchera matongo zvinotsigira zvinotaurwa neBhaibheri here? Shumba dzakapedzisira kuwanika riini muParestina?

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

Ndakadzidza Kuti Jehovha Ane Ngoni Uye Anoregerera

Kutsotsa vanhu ndihwo hwakanga hwatova upenyu hwaNormand Pelletier. Asi pane imwe vhesi yaakaverenga muBhaibheri yakamuchemedza.

TEVEDZERA KUTENDA KWAVO

‘Ndiri Pachinzvimbo chaMwari Here?’

Mhuri yenyu yakambovengana here, kana kutadza kuwirirana, kuva negodo, kana kuti kutadza kuvimbana? Kana izvi zvakamboitika, nyaya iri muBhaibheri yaJosefa inogona kukubatsira.

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Sei Zuva Rekutongwa Richizova Makore 1 000?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Umambo hwaMwari Huchaitei?

Ona zvichaitika kana Umambo hwaMwari hwava kutonga pasi pano.