NHARIREYOMURINDI April 2014 | Unofanira Kunyengetera Here?

Kana Mwari achitoziva zvatinoda, tinofanira kunyengetera here? Bhaibheri rinopindura mubvunzo uyu.

NYAYA IRI PAKAVHA

Nei Vanhu Vachinyengetera?

Vanhu vakawanda vasingatendi kuti Mwari ariko vanotonyengeterawo. Nei?

NYAYA IRI PAKAVHA

Unofanira Kunyengetera Here?

Mwari anogona kupindura minyengetero asingaiti zvishamiso

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

Vaipindura Mibvunzo Yose Vachishandisa Bhaibheri!

Isolina Lamela aiva sisita wechechi yeRoma, ndokuzotanga kurwira kodzero dzevanhu, asi akazoodzwa mwoyo nezvose zviri zviviri. Akazoonana neZvapupu zvaJehovha izvo zvakamubatsira zvichishandisa Bhaibheri kuti ave neupenyu hune chinangwa.

Unogona Kukunda Muedzo!

Zvinhu zvitatu zvinogona kukubatsira kukunda muedzo.

Waizviziva Here?

Zvii zvaigona kuitika kumuranda ainge atiza muRoma yekare? Nei dhayi yepepuru yekuTire yaidhura kupfuura dzose panyika?

Thomas Emlyn—Aimhura Here Kana Kuti Aitsigira Chokwadi?

Kutsvagurudza kwake muBhaibheri kwakaita kuti apesane neChurch of Ireland, uye nedare reQueen’s Court.

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Jesu achaita kuti panyika pave nerugare.

Zvimwe Zviri paIndaneti

Tinoraramirei?

Wakambozvibvunza here kuti, ‘Tinoraramirei?’ Ona kuti Bhaibheri rinopindura sei mubvunzo uyu.