Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Budeš dbať na Jehovove jasné varovania?

Budeš dbať na Jehovove jasné varovania?

 Budeš dbať na Jehovove jasné varovania?

„Toto je tá cesta. Choďte po nej.“ ​(IZ. 30:21)

1., 2. Čo je Satan odhodlaný robiť a ako nám pomáha Božie Slovo?

SMEROVÁ tabuľa ukazujúca zlým smerom nás môže naviesť na nesprávnu cestu a to môže byť nebezpečné. Predstavte si, že priateľ vás varuje, že nejaký zlomyseľný človek úmyselne otočil smerovú tabuľu, aby uškodil neopatrným. Nedbal by si na jeho varovanie?

Môžeme si byť istí, že Satan je zlomyseľný nepriateľ, ktorý je odhodlaný nás naviesť nesprávnym smerom. (Zjav. 12:9) Všetky zlé vplyvy, o ktorých sme uvažovali v predchádzajúcom článku, pochádzajú od neho a ich cieľom je zviesť nás z cesty, ktorá vedie k večnému životu. (Mat. 7:13, 14) Môžeme byť vďační, že náš láskavý Boh nás varuje, aby sme sa neriadili Satanovými zavádzajúcimi „dopravnými značkami“. Uvažujme teraz o ďalších troch Satanových negatívnych vplyvoch. Keď budeme uvažovať, ako nám Božie Slovo pomáha, aby sme neboli zvedení, môžeme si predstavovať Jehovu, ako kráča za nami a usmerňuje nás správnym smerom slovami: „Toto je tá cesta. Choďte po nej.“ ​(Iz. 30:21) Úvaha o Jehovových jasných varovaniach posilní naše rozhodnutie držať sa ich.

Nenasleduj ‚falošných učiteľov‘

3., 4. a) V akom zmysle sú falošní učitelia ako vyschnuté studne? b) Odkiaľ často pochádzajú falošní učitelia a čo chcú dosiahnuť?

Predstav si, že kráčaš vyprahnutou krajinou. V diaľke zbadáš studňu a vyberieš sa k nej v nádeji, že uhasíš svoj smäd. No keď k nej prídeš, zistíš, že je vyschnutá. Aké sklamanie! Falošní učitelia sa podobajú takýmto vyschnutým studniam. Každý, kto k nim prichádza po vodu pravdy, bude trpko sklamaný. Jehova nás prostredníctvom apoštolov Pavla a Petra varuje pred falošnými učiteľmi. (Prečítajte Skutky 20:29, 30; 2. Petra 2:1–3.) Kto sú títo učitelia? Inšpirované slová týchto dvoch apoštolov nám pomáhajú zistiť pôvod falošných učiteľov i to, ako postupujú.

Pavol starším v efezskom zbore napísal: „Z vás samých povstanú muži a budú hovoriť prevrátené veci.“ A Peter spolukresťanom napísal: „Aj medzi vami budú falošní učitelia.“ Takže odkiaľ pochádzajú títo falošní učitelia? Môžu vyjsť spomedzi kresťanov v zbore. Sú to odpadlíci. * Čo chcú dosiahnuť? Nestačí im, že opustili organizáciu, ktorú možno kedysi milovali. Ako vysvetlil Pavol, ich cieľom je, aby „odviedli za sebou učeníkov“. Odpadlíci nechodia medzi ľudí robiť si vlastných učeníkov, ale snažia sa odviesť Kristových učeníkov. Tak ako „draví vlci“ títo falošní učitelia chcú pohltiť dôverčivých členov zboru a zničiť ich vieru a odviesť ich od pravdy. (Mat. 7:15; 2. Tim. 2:18)

5. Aké metódy používajú falošní učitelia?

Ako postupujú falošní učitelia? Ich metódy sa vyznačujú prefíkanosťou. Odpadlíci ‚nenápadne zavádzajú‘ skazonosné myšlienky. Tak ako pašeráci vykonávajú svoju činnosť v tajnosti, aj oni tajne a rafinovane zavádzajú do zboru odpadlícke názory. A tak ako sa chytrý falšovateľ snaží pustiť do obehu falošné dokumenty, aj odpadlíci používajú ‚podvodné slová‘, čiže falošné argumenty, a snažia sa svoje  vykonštruované názory šíriť ako pravdivé. Šíria ‚podvodnícke učenie‘, ‚prekrúcajú... Písmo‘, aby podporili svoje vlastné myšlienky. (2. Petra 2:1, 3, 13; 3:16) Je jasné, že odpadlíkom nejde o naše dobro. Ak by sme ich nasledovali, odviedlo by nás to od cesty vedúcej k večnému životu.

6. Akú jasnú radu nám dáva Biblia, pokiaľ ide o falošných učiteľov?

Ako sa môžeme chrániť pred falošnými učiteľmi? Biblia dáva jasnú radu v tom, ako sa k nim správať. (Prečítajte Rimanom 16:17; 2. Jána 9–11.) ‚Vyhýbajte sa im,‘ hovorí Božie Slovo. Iné preklady prekladajú toto vyjadrenie ako „odvráťte sa od nich“ a „stráňte sa ich“. Táto inšpirovaná rada je úplne jednoznačná. Predstav si, že ti lekár povedal, aby si sa vyhýbal kontaktu s človekom, ktorý má nákazlivú smrteľnú chorobu. Určite by si vedel, čo tým lekár mal na mysli, a dôsledne by si dbal na jeho varovania. Odpadlíci sú ‚duševne chorí‘ a snažia sa ostatných nakaziť svojím zhubným učením. (1. Tim. 6:3, 4) Jehova, Veľký Lekár, nám hovorí, aby sme sa vyhýbali kontaktu s nimi. Vieme, čo tým myslí, ale sme rozhodnutí dbať na jeho varovanie vo všetkých situáciách?

7., 8. a) Čo to znamená vyhýbať sa falošným učiteľom? b) Prečo si rozhodnutý zaujať pevný postoj k falošným učiteľom?

Čo to znamená vyhýbať sa falošným učiteľom? Neprijímame ich do svojich domov ani ich nezdravíme. Odmietame čítať ich literatúru, sledovať televízne programy, v ktorých sa objavujú, nepozeráme si ich webové stránky ani nepridávame komentáre na ich blogy. Prečo zachovávame taký pevný postoj? Z lásky. Milujeme ‚Boha pravdy‘, a preto sa nezaujímame o prekrútené učenie, ktoré protirečí jeho Slovu pravdy. (Žalm 31:5; Ján 17:17) Milujeme tiež Jehovovu organizáciu, prostredníctvom ktorej sme sa dozvedeli vzrušujúce pravdy — vrátane Jehovovho mena a jeho významu, Božieho predsavzatia so zemou, stavu mŕtvych a nádeje na vzkriesenie. Spomínaš si, aké si mal pocity, keď si sa prvýkrát dozvedel o týchto a iných vzácnych pravdách? Preto nedovoľ, aby si zatrpkol kvôli niekomu, kto ohovára organizáciu, od ktorej si sa dozvedel tieto pravdy. (Ján 6:66–69)

Bez ohľadu na to, čo falošní učitelia môžu hovoriť, nebudeme ich nasledovať! Prečo by sme mali ísť k takým vyschnutým studniam a byť podvedení a sklamaní? Buďme rozhodnutí zostať verní Jehovovi a jeho organizácii, ktorá už dlho uháša náš smäd čistými a osviežujúcimi vodami pravdy z Božieho inšpirovaného Slova. (Iz. 55:1–3; Mat. 24:45–47)

Nevenuj pozornosť „falošným príbehom“

9., 10. Aké varovanie dal Pavol Timotejovi v súvislosti s ‚falošnými príbehmi‘ a čo tým Pavol mohol myslieť? (Pozri aj poznámku pod čiarou.)

Niekedy môže byť ľahké zistiť, že niekto úmyselne zmenil smerovú tabuľu a že ukazuje  nesprávnym smerom. No inokedy to môže byť ťažké odhaliť. Podobne je to aj so Satanovými negatívnymi vplyvmi; niektoré sú zreteľnejšie ako iné. Apoštol Pavol nás varuje pred Satanovými zákernými stratégiami — ‚falošnými príbehmi‘. (Prečítajte 1. Timotejovi 1:3, 4.) Aby sme neboli odlákaní z cesty vedúcej k večnému životu, musíme vedieť, ktoré sú falošné príbehy a ako sa vyhnúť tomu, že by sme im venovali pozornosť.

10 Pavol zahrnul varovanie pred falošnými príbehmi do prvého listu Timotejovi, kresťanskému dozorcovi, ktorý dostal za úlohu chrániť čistotu zboru a pomáhať spoluveriacim, aby zostali verní. (1. Tim. 1:18, 19) Pavol použil grécke slovo, ktoré sa môže vzťahovať na výmysel, mýtus alebo klamstvo. Podľa diela The International Standard Bible Encyclopaedia toto slovo označuje „(náboženský) príbeh, ktorý nemá nič spoločné so skutočnosťou“. Pavol mal zrejme na mysli náboženské lži, ktoré sú propagované senzačnými príbehmi alebo neskutočnými legendami. * Takéto príbehy len „vyvolávajú skúmavé otázky“ — to znamená, že vyvolávajú neplodné otázky, ktoré vedú k nezmyselnému skúmaniu. Falošné príbehy sú trikom najväčšieho podvodníka, Satana, ktorý používa náboženské lži a bezbožné mýty, aby odlákal nič netušiace obete. Pavlova rada je jasná: Nevenujte pozornosť falošným príbehom!

11. Ako Satan rafinovane využíva falošné náboženstvo na zvádzanie ľudí a na aké varovanie by sme mali dbať?

11 Čo môže patriť k falošným príbehom, ktoré by mohli neopatrných zviesť na scestie? Výraz „falošné príbehy“ sa môže v zásade vzťahovať na akúkoľvek náboženskú lož alebo mýtus, ktorá by nás mohla odvrátiť „od pravdy“. (2. Tim. 4:3, 4) Satan, ktorý sa vydáva za „anjela svetla“, rafinovane využíva falošné náboženstvo na zvádzanie ľudí. (2. Kor. 11:14) Kresťanské cirkvi pod rúškom kresťanstva vyučujú náuky — vrátane náuky o Trojici, ohnivom pekle a nesmrteľnosti duše —, ktoré sú zaplavené hrubým nánosom mýtov a klamstva. Takzvané kresťanstvo podporuje tiež sviatky, ako sú napríklad Vianoce a Veľká noc, so zdanlivo nevinnými zvykmi, ktoré majú v skutočnosti korene v mytológii a pohanských zvykoch. Keď sa držíme Božieho varovania, aby sme sa oddelili a ‚prestali sa dotýkať nečistého‘, nebudeme zvedení falošnými príbehmi. (2. Kor. 6:14–17)

12., 13. a) Aké lži Satan propaguje a aká je pravda? b) Ako sa môžeme vyhnúť tomu, aby nás nezviedli Satanove falošné historky?

12 Satan podporuje aj iné lži, ktoré by nás mohli zviesť, ak by sme neboli opatrní. Zamyslime sa nad niektorými príkladmi. Všetko je prijateľné — je jedno, či je to správne, alebo nesprávne. Dôležité je, ako sa pri tom cítiš. Túto myšlienku propagujú médiá a zábavný priemysel. Taký prekrútený pohľad na Božie normy vyvíja na nás tlak, aby sme sa zbavili všetkých morálnych zábran. Pravda je taká, že zúfalo potrebujeme morálne vedenie, ktoré nám môže dať iba Boh. (Jer. 10:23) Boh nezasiahne do záležitostí na zemi. Ak by sme sa nechali ovplyvniť postojom „ži pre dnešok“, mohli by sme sa stať ‚nečinnými alebo neplodnými‘. (2. Petra 1:8) Pravda je, že Jehovov deň sa rýchlo približuje, a preto ho musíme stále očakávať. (Mat. 24:44) Boh sa o teba ako jednotlivca nezaujíma. Ak by sme uverili tejto satanskej lži, mohli by sme nadobudnúť pocit, že nikdy nebudeme hodní Božej lásky, a mohlo by to viesť k tomu, že prestaneme slúžiť Jehovovi. Pravda je taká, že Jehova miluje svojich ctiteľov ako jednotlivcov a cení si ich. (Mat. 10:29–31)

 13 Musíme byť stále na stráži, pretože zmýšľanie a postoje Satanovho sveta sa môžu na prvý pohľad javiť ako prijateľné. Pamätaj však, že Satan je majster podvodu. Iba ak sa budeme držať rád a pripomienok z Božieho Slova, môžeme sa vyhnúť tomu, aby nás Satan nezviedol ‚prefíkane vymyslenými falošnými historkami [„chytrácky vymyslenými bájkami“, Roháčkov preklad]‘. (2. Petra 1:16)

‚Nenasleduj Satana‘

14. Pred čím Pavol varoval isté mladšie vdovy a prečo by si každý z nás mal vziať k srdcu jeho slová?

14 Predstav si smerovú tabuľu s nápisom „Toto je cesta k nasledovaniu Satana“. Kto z nás by išiel smerom, ktorý ukazuje táto tabuľa? Napriek tomu nás Pavol varuje pred niekoľkými vecami, ktoré by mohli oddaných kresťanov ‚odvrátiť, aby nasledovali Satana‘. (Prečítajte 1. Timotejovi 5:11–15.) Pavlove slová sú adresované určitým ‚mladším vdovám‘, ale zásady, ktoré spomenul, sa týkajú každého z nás. Kresťanky v prvom storočí, ktorých sa to týkalo, možno ani netušili, že nasledujú Satana, ale ich skutky o tom svedčili. Ako sa môžeme chrániť, aby sme ani nevedomky nenasledovali Satana? Preskúmajme Pavlovo varovanie pred škodlivým klebetením.

15. Čo je Satanovým cieľom a ako Pavol identifikoval Satanove taktiky?

15 Satanovým cieľom je umlčať hlas našej viery — prinútiť nás, aby sme prestali zvestovať dobré posolstvo. (Zjav. 12:17) Aby to dosiahol, snaží sa nás priviesť k tomu, aby sme sa venovali činnostiam, ktoré budú mrhať naším časom alebo spôsobia medzi nami rozdelenie. Všimni si, ako Pavol identifikoval Satanove taktiky. ‚Zaháľanie a potulovanie sa.‘ V súčasnej ére techniky je ľahké mrhať svojím časom alebo časom iných napríklad tým, že by sme posielali ďalej nepotrebné alebo dokonca nepravdivé e-maily. ‚Táranie.‘ Škodlivé táranie môže viesť k ohováraniu, ktoré často spôsobuje spor. (Prísl. 26:20) Či už si to zlomyseľní ohovárači uvedomujú, alebo nie, napodobňujú Satana Diabla. * ‚Miešanie sa do záležitostí iných ľudí.‘ Nemáme právo hovoriť druhým, ako by mali riešiť osobné záležitosti. Všetky takéto zbytočné a škodlivé veci nás môžu odviesť od úlohy, ktorú nám pridelil Boh — od zvestovania o Kráľovstve. Ak prestaneme aktívne podporovať Jehovovo dielo, potom začíname nasledovať Satana. Neexistuje žiadna zlatá stredná cesta. (Mat. 12:30)

16. Uplatnenie akej rady nám môže pomôcť vyhnúť sa tomu, aby sme sa ‚neodvrátili a nenasledovali Satana‘?

16 Keď dbáme na biblickú radu, pomôže nám to vyhnúť sa tomu, aby sme sa ‚odvrátili a nasledovali Satana‘. Zamyslime sa nad Pavlovou múdrou radou. Majte „hojnosť práce v Pánovom diele“. (1. Kor. 15:58) Keď sme zaneprázdnení činnosťami, ktoré súvisia s Kráľovstvom, chráni nás to pred nebezpečenstvom zbytočných činností pohlcujúcich čas. (Mat. 6:33) Hovorte o tom, čo ‚je dobré na budovanie‘. (Ef. 4:29) Buďme rozhodnutí nepočúvať škodlivé táranie a nešíriť také informácie ďalej. * Rozvíjajme si dôveru a úctu k spoluveriacim. To nás bude potom viesť k tomu, aby sme hovorili slová, ktoré budujú, a nie rúcajú. Nech je „vaším cieľom... starať sa o svoje záležitosti“. (1. Tes. 4:11) Prejavujme o druhých osobný záujem, ale robme to takým spôsobom, aby sme rešpektovali  ich súkromie a neoberali ich o dôstojnosť. Pamätajme tiež na to, že by sme nemali druhým vnucovať svoje názory na záležitosti, v ktorých sa musia rozhodnúť sami. (Gal. 6:5)

17. a) Prečo nás Jehova varuje pred tým, čo by sme nemali nasledovať? b) Čo sme odhodlaní robiť, pokiaľ ide o chodník, po ktorom Jehova chce, aby sme kráčali?

17 Akí sme vďační, že Jehova Boh nám jasne hovorí, čo nemáme nasledovať! Nikdy však nezabudnime, že Jehovove varovania, o ktorých sme uvažovali v tomto a predchádzajúcom článku, sú motivované jeho veľkou láskou, ktorú k nám cíti. Chce nás ušetriť od nešťastia a bolesti, ktoré človek zažije, keď nasleduje Satanove zavádzajúce „smerové tabule“. Chodník, po ktorom Jehova chce, aby sme išli, je možno úzky, ale vedie k tomu najlepšiemu cieľu — k večnému životu. (Mat. 7:14) Kiež nikdy nezakolíšeme v našom odhodlaní riadiť sa Jehovovým nabádaním: „Toto je tá cesta. Choďte po nej.“ ​(Iz. 30:21)

[Poznámky pod čiarou]

^ 4. ods. „Odpadlíctvo“ znamená odstúpenie od pravého uctievania, odpadnutie, vzbura, opustenie.

^ 10. ods. Napríklad apokryfná kniha Tobiáš napísaná okolo tretieho storočia pred n. l., ktorá sa zachovala až do Pavlových dní, je plná povier a absurdných príbehov o mágii a čarodejníctve, ktoré sa predkladajú ako pravda. — Pozri Hlbšie pochopenie Písma, 1. zväzok, strana 83, čes.

^ 15. ods. Grécke slovo pre „diabol“ je diabolos, ktoré znamená „ohovárač“. Toto slovo sa používa ako ďalší titul pre Satana, najväčšieho ohovárača. (Ján 8:44; Zjav. 12:9, 10)

Ako odpovieš?

Ako môžeš dbať na varovania, ktoré sa nachádzajú v týchto biblických textoch?

2. Petra 2:1–3

1. Timotejovi 1:3, 4

1. Timotejovi 5:11–15

[Študijné otázky]

[Rámček/obrázky na strane 19]

 Pierka vo vetre

Jeden starý židovský príbeh výstižne ilustruje následky šírenia škodlivého tárania. Hoci existuje veľa obmien tohto príbehu, ponúkame vám jeho podstatu.

Jeden muž šíril po meste klebety o istom múdrom mužovi. Neskôr si tento zlomyseľný klebetník uvedomil svoju chybu a zašiel za múdrym mužom, aby ho poprosil o odpustenie, ponúkajúc mu čokoľvek, čo bude potrebné, na odčinenie jeho previnenia. Múdry muž od neho žiadal iba jednu vec: Klebetník mal zobrať páperový vankúš, rozrezať ho a rozptýliť pierka vo vetre. Hoci klebetníka táto žiadosť prekvapila, urobil, ako mu múdry muž povedal, a potom sa k nemu vrátil.

„Teraz mi je už odpustené?“ spýtal sa.

„Najprv choď a pozbieraj všetky pierka,“ povedal mu múdry muž.

„Ale ako to mám urobiť? Veď vietor ich všetky odvial.“

„Napraviť škodu, ktorú si spôsobil svojimi slovami, je rovnako ťažké ako zozbierať tie pierka.“

Poučenie je jasné. Slová, ktoré človek vysloví, nemožno vziať späť a rovnako sa možno nebude dať odčiniť škoda, ktorú spôsobili. Je múdre pamätať na to, že šíriť i tú najmenšiu klebetu je v skutočnosti to isté ako rozptýliť pierka vo vetre.

[Obrázok na strane 16]

Ako môžu niektorí pozvať odpadlíkov do svojho domu?