Jeremiáš 10:1–25

  • Bohovia národov a živý Boh (1 – 16)

  • Blížiace sa zničenie a vyhnanstvo (17, 18)

  • Jeremiáš žiali (19 – 22)

  • Prorokova modlitba (23 – 25)

    • Človek nedokáže riadiť svoje kroky (23)

10  Počúvajte, Izraeliti, čo hovorí Jehova proti vám.  Toto hovorí Jehova: „Nenapodobňujte zvyky národov+a nech vás nedesia znamenia na nebi,lebo tých sa desia národy.+   Veď zvyky národov sú iba klam.* Je to len strom zoťatý v lese,ktorý opracoval remeselník svojím náradím.*+   Ozdobí ho striebrom a zlatom,+upevní ho klincami a kladivom, aby sa neprevrhol.+   Ich modly sú ako strašiak v uhorkovom poli. Nevedia hovoriť+a treba ich nosiť, lebo samy neurobia ani krok.+ Nebojte sa ich, lebo nemôžu ublížiť,ale ani pomôcť.“+   Nikto nie je ako ty, Jehova.+ Si veľký a tvoje meno je veľké a mocné.   Kto by sa ťa nebál, Kráľ národov?+ Si toho hodný,veď medzi všetkými múdrymi z národov a vo všetkých ich kráľovstváchnie je nikto ako ty.+   Všetci sú nerozumní a hlúpi,+veď poučenie od stromu je číry klam.*+   Tepané striebro sa dováža z Taršíša+ a zlato z Ufazu,aby ním remeselníci a kovotepci potiahli drevo. Obliekajú ich do šiat z modrej priadze a purpurovej vlny,všetky sú výtvorom zručných ľudí. 10  Ale Jehova je skutočný Boh,je živý Boh+ a večný Kráľ.+ Keď sa rozhnevá, trasie sa zem+a žiadny národ neobstojí pred jeho hnevom. 11 * Toto im povedzte: „Bohovia, ktorí nevytvorili nebo a zem,tí pominú zo zeme i spod nebies.“+ 12  On stvoril zem svojou mocou,svojou múdrosťou pripravil úrodnú zem+a svojím porozumením roztiahol nebesia.+ 13  Keď sa ozve jeho hlas,zahučia vody v nebesiach.+ Z odľahlých končín zeme dvíha oblaky,*+tvorí blesky, aby sprevádzali* dážď,a vypúšťa vietor zo svojich zásobární.+ 14  Všetci konajú nerozumne a bez poznania. Každý kovotepec sa zahanbí za svoju modlu,+veď jeho liata socha je podvod,nemá v sebe ducha.*+ 15  Sú klam* a sú na posmech.+ Keď príde deň účtovania, budú zničené. 16  Ten, ktorý je Jakobovým podielom, nie je ako ony,lebo je Tvorcom všetkéhoa Izrael je jeho palicou, jeho dedičstvom.+ Jehova vojsk je jeho meno.+ 17  Zober svoj batoh zo zeme,ty, ktorú obliehajú. 18  Lebo toto hovorí Jehova: „Tentoraz vyvrhnem obyvateľov tejto krajiny+a vystavím ich súženiu.“ 19  Beda mi pre moju skazu!*+ Moje rany sú nevyliečiteľné. Povedala som: „Je to choroba, ktorú musím znášať. 20  Môj stan je zničený, moje stanové šnúry sú všetky roztrhané.+ Moji synovia mi odišli, už tu nie sú.+ Nie je nikto, kto by mi stan znovu postavil a upevnil mi stanové plachty. 21  Lebo pastieri konali nerozumne+a nepýtali sa Jehovu.+ Preto nekonali s pochopeníma všetky ich stáda sa rozpŕchli.“+ 22  Počúvaj! Prichádza správa! Zo severnej krajiny dolieha veľké dunenie,+ktoré obráti judské mestá na trosky, na brloh šakalov.+ 23  Viem, Jehova, že človek nemá v moci svoju cestu,ten, kto kráča, nedokáže riadiť svoje kroky.+ 24  Naprávaj ma, Jehova, ako uznáš za dobré,ale nie vo svojom hneve,+ aby si ma nezničil.+ 25  Vylej svoj hnev na národy, ktoré si ťa nevšímajú,+a na rody, ktoré nevzývajú tvoje meno. Lebo pohltili Jakoba,+pohltili ho a zničili,+spustošili jeho domovinu.+

Poznámky pod čiarou

Al. „márnosť“.
Al. „rezbárskym nožom“.
Al. „márnosť“.
Jer 10:11 bol pôvodne napísaný v aramejčine.
Al. „opar“.
Al. možno „tvorí priepusty pre“.
Al. „dych“.
Al. „márnosť“.
Al. „zlomeninu“.