Prvý Timotejovi 5:1–25

  • Ako pristupovať k mladým a starým (1, 2)

  • Starostlivosť o vdovy (3 – 16)

    • Starať sa o svoju rodinu (8)

  • Usilovní starší si zaslúžia úctu (17 – 25)

    • „Užívaj trochu vína na svoj žalúdok“ (23)

5  Staršieho muža prísne nekarhaj,+ ale láskavo mu dohováraj ako otcovi. Mladším mužom dohováraj ako bratom,  starším ženám ako matkám, mladším ženám ako sestrám so všetkou cudnosťou.*  Staraj sa o* vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.*+  Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech prejavujú oddanosť Bohu predovšetkým tak, že sa budú starať o svoju rodinu,+ a nech tým splácajú dlh, ktorý majú voči svojim rodičom a starým rodičom,+ lebo to sa páči Bohu.+  Tá, ktorá je naozaj vdovou a nemá nikoho, dôveruje Bohu+ a dňom i nocou sa modlí a úpenlivo prosí.+  Ale tá, ktorá žije len pre uspokojovanie svojich túžob,* je mŕtva, hoci je nažive.  Dávaj tieto pokyny,* aby boli všetci bezúhonní.  Ak sa niekto nestará o svoju rodinu, a najmä o tých, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti, zaprel vieru a je horší ako človek bez viery.+  Do zoznamu vdov má byť zapísaná len tá, ktorá má najmenej 60 rokov, bola vernou manželkou* 10  a je známa dobrými skutkami,+ napríklad tým, že vychovala deti,+ bola pohostinná,+ umývala nohy svätým,*+ pomáhala trpiacim+ a bola usilovná v každej dobrej práci. 11  Mladšie vdovy, ktoré sa chcú vydať, do zoznamu nezapisuj. Keď im telesné túžby začnú brániť v službe Kristovi, 12  privedú na seba odsúdenie, lebo porušia svoj pôvodný sľub.* 13  Zároveň si zvykajú márniť čas, chodia z jedného domu do druhého a nielenže márnia čas, ale sú aj klebetné, miešajú sa do cudzích záležitostí+ a hovoria o tom, o čom by nemali. 14  Preto chcem, aby sa mladšie vdovy vydávali,+ rodili deti+ a starali sa o domácnosť. Tak nedajú odporcom žiadnu príležitosť na kritizovanie. 15  Lebo niektoré už zišli na scestie a nasledujú Satana. 16  Ak má niektorá veriaca žena medzi svojimi príbuznými vdovy, nech im pomáha, aby tým zbor nebol zaťažený a mohol sa starať o tie, ktoré sú naozaj vdovami.*+ 17  Starší, ktorí dobre vedú zbor,+ si zaslúžia dvojnásobnú úctu,+ najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu.+ 18  Veď Písmo hovorí: „Nenasadíš náhubok býkovi, keď mláti obilie“+ a „Robotník si zaslúži svoju mzdu“.+ 19  Obvinenie proti staršiemu mužovi* neprijímaj, iba na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov.+ 20  Tých, čo hrešia,+ karhaj+ pred všetkými, aby to ostatným slúžilo ako varovanie.* 21  Slávnostne ti prikazujem pred Bohom, Kristom Ježišom a vyvolenými anjelmi, aby si tieto pokyny dodržiaval nezaujato a bez predsudkov.+ 22  Na nikoho unáhlene neklaď ruky.*+ Nepodieľaj sa na hriechoch iných. Zachovaj sa morálne čistý. 23  Nepi už vodu,* ale užívaj trochu vína na svoj žalúdok a na svoje časté choroby. 24  Hriechy niektorých ľudí sú verejne známe a hneď vedú k odsúdeniu. Ale hriechy iných vyjdú najavo až neskôr.+ 25  Podobne sú verejne známe aj dobré skutky+ a tie, ktoré nie sú známe, nebudú natrvalo skryté.+

Poznámky pod čiarou

Al. „mravnou čistotou“.
Dosl. „Cti si“.
Al. „sú vdovami, ktoré sú naozaj v núdzi“, čiže nemajú nikoho, kto by sa o ne postaral.
Možno ide o sexuálne túžby.
Al. „príkazy“.
Dosl. „manželkou jedného muža“.
Dosl. „prvú vieru“.
Al. „sú vdovami, ktoré sú naozaj v núdzi“, čiže nemajú nikoho, kto by sa o ne postaral.
Al. „staršiemu“.
Dosl. „aby sa aj ostatní báli“.
Čiže nikoho unáhlene nevymenuj do zodpovedného postavenia.
Al. „Nepi už iba vodu“.