Prvý Tesaloničanom 4:1–18

  • Varovanie pred nemravnosťou (1 – 8)

  • Nabádanie rásť v láske (9 – 12)

    • „Starať sa o svoje záležitosti“ (11)

  • „Tí, čo zomreli v spojení s Kristom, vstanú prví“ (13 – 18)

4  Bratia, učili sme vás, ako žiť tak, aby sa to páčilo Bohu+ – čo aj robíte –, a teraz vás prosíme a nabádame v mene Pána Ježiša, aby ste to robili ešte plnšie.  Veď viete, aké pokyny* sme vám odovzdali od Pána Ježiša.  Lebo Božou vôľou je, aby ste boli svätí+ a vyhýbali sa nemravnosti.*+  Každý z vás má ovládať svoje telo,*+ aby sa zachoval svätý+ a počestný,  a nemá sa oddávať nenásytnej telesnej vášni+ ako národy, ktoré nepoznajú Boha.+  Nech nikto v tejto veci neprekračuje stanovené hranice a neškodí svojmu bratovi, lebo Jehova* za takéto hriechy trestá, ako sme vám už hovorili a dôrazne vás varovali.  Veď Boh nás nepovolal, aby sme boli nečistí, ale aby sme boli svätí.+  Kto teda prehliada tieto varovania, prehliada nie človeka, ale Boha,+ ktorý vám dáva svätého ducha.+  O bratskej láske+ vám netreba písať, lebo Boh vás učí, aby ste milovali jeden druhého.+ 10  A vy to aj robíte – milujete všetkých bratov v celej Macedónii. Nabádame vás však, bratia, aby ste v tom ďalej rástli. 11  Snažte sa žiť pokojne,+ starať sa o svoje záležitosti+ a pracovať vlastnými rukami,+ ako sme vám nariadili, 12  aby ľudia vonku* videli, že žijete slušne+ a nič nepotrebujete. 13  A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tom, ako je to s tými, čo zomreli,*+ aby ste nesmútili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej.+ 14  Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a potom vstal z mŕtvych,+ veríme aj, že Boh privedie k životu tých, čo zomreli* ako nasledovníci Ježiša, aby boli s ním.*+ 15  Na základe Jehovovho* slova vám hovoríme, že tí z nás, ktorí budú žiť počas Pánovej prítomnosti, určite nepredídu tých, čo zomreli.* 16  Lebo sám Pán zostúpi z neba a zaznie jeho povel, jeho hlas archanjela+ a Božia trúbka a tí, čo zomreli ako Kristovi nasledovníci, vstanú prví.+ 17  Potom my, ktorí budeme v tom čase žiť, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch,+ aby sme sa vo vzduchu stretli s Pánom.+ Potom už budeme s Pánom navždy.+ 18  Povzbudzujte sa navzájom týmito slovami.

Poznámky pod čiarou

Al. „príkazy“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „svoju nádobu“.
Al. „mimo kresťanského zboru“.
Dosl. „spia (v smrti)“.
Dosl. „zaspali (v smrti)“.
Čiže s Ježišom.
Dosl. „zaspali (v smrti)“.