Druhý Petra 2:1–22

  • Objavia sa falošní učitelia (1 – 3)

  • Falošných učiteľov čaká trest (4 – 10a)

    • Anjeli vrhnutí do tartaru (4)

    • Potopa; Sodoma a Gomora (5 – 7)

  • Čím sa vyznačujú falošní učitelia (10b – 22)

2  Tak ako boli v izraelskom národe falošní proroci, aj medzi vami budú falošní učitelia.+ Tí budú nenápadne zakladať zhubné sekty, a keďže zaprú aj majiteľa, ktorý ich kúpil,+ privedú na seba rýchle zničenie.  Mnohí budú napodobňovať ich bezočivé správanie*+ a ich vinou sa bude hovoriť pohŕdavo o ceste pravdy.+  Vo svojej chamtivosti vás budú chcieť oklamať falošnými rečami. Ale ich trest, o ktorom bolo rozhodnuté už dávno,+ sa nepribližuje pomaly a ich zničenie je isté.*+  Veď Boh nenechal bez trestu anjelov, ktorí zhrešili,+ ale vrhol ich do tartaru*+ a spútal ich reťazami* v hustej tme, aby tam zostali, až kým nad nimi nebude vykonaný rozsudok.+  Nenechal bez trestu ani starý svet,+ keď priviedol potopu na svet bezbožných ľudí,+ ale Noema, zvestovateľa spravodlivosti,+ zachránil so siedmimi inými.+  Odsúdil na zánik mestá Sodomu a Gomoru a obrátil ich na popol+ a tak ukázal, čo sa s bezbožníkmi stane v budúcnosti.+  Ale spravodlivého Lóta,+ ktorého veľmi trápilo bezočivé správanie* skazených ľudí, oslobodil,  lebo tento spravodlivý muž sa deň čo deň trápil* pre skazené skutky, ktoré videl a o ktorých počul, keď býval medzi týmito ľuďmi.  Jehova* vie oslobodiť zo skúšky ľudí, ktorí sú mu oddaní,+ a nespravodlivých ponechať, aby boli zničení* v deň súdu,+ 10  hlavne tých, ktorí túžia po tele druhých ľudí+ a chcú ho poškvrniť a ktorí pohŕdajú autoritou.*+ Sú trúfalí a tvrdohlaví, neboja sa hovoriť znevažujúco o slávnych, 11  kým anjeli, hoci majú väčšiu silu a moc, ich* z úcty k Jehovovi* neobviňujú urážlivými slovami.+ 12  Títo ľudia sú ako nerozumné zvieratá, ktoré sa správajú pudovo a sú od prírody určené na to, aby ich lovili a zabíjali. Hovoria znevažujúco o tom, o čom nič nevedia.+ Na svojej zlej ceste budú zničení, 13  za ich skazené konanie ich postihne skaza. Milujú pôžitky a oddávajú sa im+ už za bieleho dňa. Sú škvrnou a potupou a vyžívajú sa vo svojom scestnom učení, keď s vami hodujú.+ 14  Oči majú plné cudzoložstva,+ nevedia sa nasýtiť hriechu a zvádzajú tých, ktorí sú nestáli. Srdce majú školené v chamtivosti. Sú to prekliate deti. 15  Opustili priamu cestu a zablúdili. Vydali sa cestou Balaama,+ Beorovho syna, ktorý túžil po odmene za nesprávne konanie,+ 16  ale za svoj priestupok bol pokarhaný.+ Nemá oslica prehovorila ľudským hlasom a zabránila prorokovi v jeho šialenom konaní.+ 17  Sú to pramene bez vody a mraky hnané víchricou. Je pre nich pripravená najčernejšia tma.+ 18  Vedú naduté a prázdne reči. Pôsobia na telesné túžby+ a bezočivým správaním* zvádzajú tých, čo práve unikli ľuďom, ktorí konajú nesprávne.+ 19  Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazenosti.+ Veď každý je otrokom toho, kto ho premohol.*+ 20  Ak vďaka presnému poznaniu Pána a Záchrancu Ježiša Krista unikli skazenosti sveta+ a potom sa do nej znova zaplietli a podľahli jej, sú na tom horšie ako na začiatku.+ 21  Bolo by pre nich lepšie, keby neboli presne poznali správnu cestu, ako keď ju spoznali a potom sa odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali.+ 22  Splnilo sa na nich pravdivé príslovie: „Pes sa vrátil k svojmu vývratku a umytá sviňa sa zasa váľa v blate.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „nehanebné správanie“. Množné číslo gréckeho slova aselgeia. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „nespí“.
Al. možno „hodil ich do jám“.
Al. „nehanebné správanie“, po grécky aselgeia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „trápil svoju spravodlivú dušu“.
Dosl. „odrezaní“.
Al. „panstvom“.
Čiže falošných učiteľov.
Al. „ich pred Jehovom“. Pozri dodatok A5.
Al. „nehanebným správaním“. Množné číslo gréckeho slova aselgeia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „čo ho premohlo“.