Efezanom 4:1–32

4  Preto vás ja, väznený+ pre Pána, prosím, aby ste svojím životom dokázali, že ste hodní povolania,+ ktoré ste dostali.  Buďte vždy pokorní,+ mierni a trpezliví,+ s láskou+ sa navzájom znášajte  a úprimne sa snažte zostať spojení zväzkom pokoja a tak zachovávať jednotu,+ ktorú ste získali prostredníctvom ducha.  Je jedno telo+ a jeden duch,+ tak ako je jedna nádej,+ ku ktorej ste boli povolaní.  Je jeden Pán,+ jedna viera, jeden krst,  jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými a pôsobí cez všetkých a vo všetkých.  Každý z nás dostal nezaslúženú láskavosť a Kristus obdaroval týmto darom každého tak, ako chcel.+  Preto sa píše: „Keď vystúpil do výšin, odviedol zajatcov a dal ľudí ako dary.“*+  Čo znamená výraz „vystúpil“? To, že predtým zostúpil dolu, teda na zem. 10  Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo vystúpil+ vysoko nad všetky nebesia,+ aby všetko naplnil. 11  A ustanovil jedných za apoštolov,+ druhých za prorokov,+ ďalších za evanjelistov*+ a iných za pastierov a učiteľov,+ 12  aby usmerňovali* svätých, slúžili druhým a posilňovali* Kristovo telo,+ 13  až kým všetci nedosiahneme jednotu vo viere a v presnom poznaní Božieho Syna, kým sa nestaneme dospelým* človekom+ a nedosiahneme úroveň Kristovej zrelosti. 14  Potom už nebudeme deťmi, ktoré sú zmietané vlnami a hádže nimi sem a tam hocijaký vietor učenia,+ za ktorým je ľudská úskočnosť a rafinované podvody. 15  Ale žime v súlade s pravdou* a podnecovaní láskou sa v každom ohľade usilujme dosiahnuť zrelosť, ktorú má Kristus, naša hlava.+ 16  Prostredníctvom neho sú všetky časti tela+ pevne spojené a utvorené, aby spolupracovali, a to tak, že každý kĺb si plní svoju úlohu. Keď jednotlivé časti tela správne fungujú, celé telo rastie a silnie* v láske.+ 17  Preto vám hovorím a vyzývam vás pred Pánom, aby ste už nežili tak, ako žijú národy,+ ktoré sa riadia svojím prázdnym* uvažovaním.+ 18  Majú zatemnenú myseľ a pre svoju nevedomosť a pre necitlivosť* srdca sú oddelení od života, ktorý pochádza od Boha. 19  Stratili všetko morálne cítenie, a tak sa oddali bezočivému správaniu*+ a nenásytne páchajú všemožnú nečistotu. 20  Ale vy ste sa dozvedeli, že Kristus nie je taký, 21  teda ak ste ho počúvali, keď ste boli vyučovaní v súlade s pravdou, ktorú Ježiš učil. 22  Učili ste sa, že máte odložiť starú osobnosť,+ ktorá zodpovedá vášmu predchádzajúcemu spôsobu života a podlieha skaze pre svoje zradné túžby.+ 23  Máte tiež pretvárať svoj spôsob uvažovania*+ 24  a obliecť si novú osobnosť,+ ktorá bola stvorená podľa Božej vôle a zodpovedá skutočnej spravodlivosti a vernosti. 25  Preto teraz, keď ste odložili falošnosť, nech každý z vás hovorí svojmu blížnemu pravdu,+ lebo sme časťami jedného tela.+ 26  Aj keď sa nahneváte, nehrešte.+ Zbavte sa hnevu skôr, ako zapadne slnko,+ 27  nedávajte priestor* Diablovi.+ 28  Ten, kto kradol, nech už nekradne, ale nech usilovne pracuje a čestne si zarába vlastnými rukami,+ aby sa mal o čo podeliť s tými, ktorí sú v núdzi.+ 29  Nech z vašich úst nevychádza nič zlé,*+ ale vaše slová nech slúžia na povzbudenie, ktoré je v danej chvíli potrebné, a nech odovzdávajú poslucháčom to, čo je užitočné.+ 30  A nezarmucujte Božieho svätého ducha,+ ktorým ste boli zapečatení+ na deň, keď budete vyslobodení výkupným.+ 31  Zbavte sa všetkej zlomyseľnosti,*+ hnevu, zúrivosti, kriku, urážlivej reči+ i všetkého ostatného, čo ubližuje.+ 32  Buďte k sebe navzájom láskaví, plní nežného súcitu,+ ochotne si vzájomne odpúšťajte, tak ako Boh ochotne odpustil vám prostredníctvom Krista.+

Poznámky pod čiarou

Al. „dal dary v podobe ľudí“.
Al. „za zvestovateľov dobrej správy“.
Al. „školili“.
Dosl. „budovali“.
Al. „zrelým“.
Al. „hovorme pravdu“.
Dosl. „buduje sa“.
Al. „márnym“.
Dosl. „otupenosť“.
Al. „nehanebnému správaniu“, po grécky aselgeia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „sa obnovovať v sile, ktorá poháňa vašu myseľ“, dosl. „v duchu svojej mysle“.
Al. „príležitosť“.
Dosl. „skazené“.
Al. „zatrpknutosti“.