Druhý Timotejovi 4:1–22

  • „Dôsledne konaj svoju službu“ (1 – 5)

    • Hlásaj slovo s pocitom naliehavosti (2)

  • „Bojoval som dobrý boj“ (6 – 8)

  • Osobné poznámky (9 – 18)

  • Záverečné pozdravy (19 – 22)

4  Slávnostne ti prikazujem pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť+ živých a mŕtvych,+ keď sa zjaví+ a príde vo svojom Kráľovstve:+  Hlásaj slovo,+ rob to s pocitom naliehavosti* za priaznivých i nepriaznivých okolností, karhaj,+ napomínaj a nabádaj so všetkou trpezlivosťou a umením vyučovať.+  Lebo príde čas, keď neznesú zdravé* učenie,+ ale budú sa obklopovať učiteľmi podľa svojej chuti, ktorí im budú hovoriť to, čo chcú počuť.+  Odklonia sa od pravdy a budú počúvať bájky.  Ty však za každých okolností uvažuj triezvo, znášaj ťažkosti,+ konaj dielo evanjelistu,* dôsledne* konaj svoju službu.+  Ja som už vylievaný ako tekutá obeť+ a čas môjho vyslobodenia+ sa blíži.  Bojoval som dobrý boj,+ beh som dokončil,+ vieru som zachoval.  Už je pre mňa pripravená koruna* spravodlivosti,+ ktorú mi dá v ten deň za odmenu Pán,+ ten spravodlivý sudca,+ no nie iba mne, ale aj všetkým, ktorí túžobne očakávajú jeho zjavenie.  Vynasnaž sa prísť za mnou čo najskôr. 10  Démas+ ma opustil, lebo si zamiloval tento svet* a odišiel do Tesaloniky. Krescens odišiel do Galácie a Títus do Dalmácie. 11  Je so mnou iba Lukáš. Vezmi so sebou aj Marka, lebo potrebujem jeho pomoc v službe. 12  Tychika+ som poslal do Efezu. 13  Prines mi aj plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa, a zvitky, hlavne pergameny.* 14  Kováč* Alexander mi spôsobil veľa zlého. Jehova* mu odplatí podľa jeho skutkov.+ 15  Aj ty si naňho dávaj pozor, lebo veľmi odporoval našim slovám. 16  Pri mojej prvej obhajobe sa nikto nepostavil na moju stranu, všetci ma opustili. Nech im to Boh nemá za zlé. 17  Ale Pán stál pri mne a posilnil ma, aby sa mojím prostredníctvom zvestovalo v plnej miere a aby to počuli všetky národy.+ A bol som vyslobodený z tlamy leva.+ 18  Pán ma vyslobodí zo všetkého zlého a zachová ma pre svoje nebeské Kráľovstvo.+ Jemu patrí sláva po celú večnosť. Amen. 19  Pozdravuj Prisku a Akvilu+ a Oneziforovu domácnosť.+ 20  Erastos+ zostal v Korinte a Trofima+ som nechal v Miléte, lebo bol chorý. 21  Vynasnaž sa prísť ešte pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulos, Pudens, Linos, Klaudia a všetci bratia. 22  Nech ťa Pán požehná za to, akého ducha prejavuješ. Nech vás požehná svojou nezaslúženou láskavosťou.

Poznámky pod čiarou

Al. „a to horlivo“.
Al. „užitočné“.
Al. „zvestuj dobrú správu“.
Al. „naplno“.
Al. „veniec“.
Al. „terajší systém vecí; tento vek“. Pozri Slovník pojmov.
Čiže zvitky vyrobené z kože.
Al. „Medikováč“.