Galaťanom 6:1–18

  • „Neste bremená jedni druhých“ (1 – 10)

    • „Čo človek rozsieva, to bude aj žať“ (7, 8)

  • Nezáleží na obriezke (11 – 16)

    • Nové stvorenie (15)

  • Záver (17, 18)

6  Bratia, ak sa niekto nevedomky vydá nesprávnym smerom, snažte sa ho vy, čo ste duchovne zrelí, priviesť na správnu cestu.* Ale robte to v duchu miernosti+ a dávajte si pozor,+ aby ste sami nepodľahli pokušeniu.+  Neste bremená jedni druhých+ a tak naplníte Kristov zákon.+  Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, a pritom nie je ničím,+ klame sám seba.  Nech každý skúma svoje skutky.+ Potom bude mať radosť z vlastných úspechov, a nie z toho, že sa s niekým porovnáva.+  Lebo každý ponesie svoj vlastný náklad.*+  Nech sa ten, koho vyučujú* Božie slovo, delí o všetko dobré s tým, kto ho vyučuje.*+  Nemýľte sa: Bohu sa nemožno posmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať,+  lebo kto rozsieva s ohľadom na svoje telo, zožne od svojho tela skazu,* ale kto rozsieva s ohľadom na ducha, zožne od ducha večný život.+  Neprestávajme konať dobro, lebo ak sa nevzdáme,* v patričnom čase budeme žať.+ 10  Preto kým na to máme príležitosť,* robme dobro všetkým, ale najmä našim bratom a sestrám vo viere. 11  Všimnite si, akým veľkým písmom vám píšem vlastnou rukou. 12  Všetci, ktorí vás nútia dať sa obrezať, sa chcú zapáčiť ľuďom,* aby sa vyhli prenasledovaniu pre Kristov mučenícky kôl.* 13  Veď ani tí, ktorí sa dávajú obrezať, nedodržiavajú Zákon.+ Ide im len o to, aby sa mohli chváliť vaším telom, keď sa dáte obrezať. 14  Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným ako mučeníckym kolom* nášho Pána Ježiša Krista,+ prostredníctvom ktorého svet pre mňa zomrel* a ja pre svet. 15  Nezáleží na tom, či je niekto obrezaný alebo nie.+ Ide o to, či je novým stvorením.+ 16  Všetci, ktorí sa riadia týmto pravidlom, čiže tí, ktorí tvoria Boží Izrael,+ nech majú pokoj a nech im Boh prejaví milosrdenstvo. 17  A odteraz nech mi už nikto nerobí ťažkosti, lebo na svojom tele nosím vypálený znak Ježišovho otroka.+ 18  Bratia, nech ste požehnaní nezaslúženou láskavosťou nášho Pána Ježiša Krista za to, akého ducha prejavujete. Amen.

Poznámky pod čiarou

Al. „napraviť“.
Al. „náklad zodpovednosti“.
Al. „ústne vyučujú“.
Al. „ústne vyučuje“.
Dosl. „porušenie“.
Al. „ak neochabneme; ak sa nevyčerpáme“.
Dosl. „určený čas“.
Dosl. „sa chcú zapáčiť v tele“.
Al. „bol pre mňa svet pribitý na kôl“.