Druhý Jána 1:1–13

 Ja, starší muž,* píšem vyvolenej panej* a jej deťom, ktoré naozaj milujem, a nielen ja, ale aj všetci, ktorí spoznali pravdu.  Milujeme vás kvôli pravde, ktorá v nás zostáva a bude s nami navždy.  Bude s nami nezaslúžená láskavosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha, Otca, a od Ježiša Krista, Otcovho Syna, spolu s pravdou a láskou.  Mám veľkú radosť, lebo som sa dozvedel, že niektoré z tvojich detí žijú podľa pravdy,+ tak ako nám prikázal Otec.  Preto ti teraz píšem, pani, a prosím ťa, aby si dodržiavala prikázanie, ktoré nie je nové, ale máme ho už od začiatku: aby sme milovali jeden druhého.+  Veď láska znamená žiť podľa jeho prikázaní.+ A prikázanie, o ktorom už od začiatku počúvate, je, aby ste prejavovali lásku.  Lebo do sveta vyšlo mnoho podvodníkov,+ ktorí neuznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele.+ Každý, kto to popiera, je podvodník a antikrist.+  Dávajte si na seba pozor, aby ste neprišli o to, na čom sme pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.+  Kto ide nad to, čo učil Kristus, a nedrží sa jeho učenia, nemá Božie schválenie.+ Kto sa drží tohto učenia, má schválenie Otca aj Syna.+ 10  Ak k vám niekto prichádza s iným učením, ako je toto, neprijímajte ho do svojho domu+ ani ho nezdravte. 11  Lebo kto ho zdraví, stáva sa jeho spoluvinníkom. 12  Mal by som vám ešte veľa čo povedať, ale nechcem to písať atramentom na papier. Dúfam, že k vám prídem a porozprávame sa osobne, aby vaša radosť bola úplná. 13  Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry.

Poznámky pod čiarou

Al. „starší“.
Možno sa vzťahuje na zbor.