Prvý Timotejovi 1:1–20

1  Ja, Pavol, ktorý som sa stal apoštolom Krista Ježiša z príkazu Boha, nášho Záchrancu, a Krista Ježiša, našej nádeje,+  píšem tebe, milovanému Timotejovi,*+ môjmu pravému synovi+ vo viere: Nech ťa Boh, Otec, a Kristus Ježiš, náš Pán, obdaria nezaslúženou láskavosťou, milosrdenstvom a pokojom.  Keď som sa chystal ísť do Macedónie, poprosil som ťa, aby si zostal v Efeze, a prosím ťa o to aj teraz. Zostaň tam a prikáž istým ľuďom, aby nevyučovali odlišné náuky  a nezaoberali sa bájkami+ a rodokmeňmi. Také veci neprinášajú žiaden úžitok+ a vyvolávajú iba špekulácie. Nie je to nič, čo by Boh poskytoval na posilnenie viery.  Cieľom týchto pokynov* je láska,+ ktorá vychádza z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery,+  čo niektorí zavrhli a obrátili sa k prázdnym rečiam.+  Chcú byť učiteľmi+ zákona, ale vôbec nerozumejú tomu, čo hovoria, ani tomu, čo s takou istotou tvrdia.  Vieme, že Zákon je dobrý, ak sa správne* uplatňuje.  Nezabúdajme, že zákony nie sú určené pre spravodlivého. Sú určené pre ľudí, ktorí ich porušujú,+ pre buričov, bezbožných, hriešnikov, zradcov,* pre ľudí, ktorí opovrhujú svätými vecami, ktorí zabíjajú svojich otcov, matky a iných ľudí, 10  pre tých, čo žijú nemravne,* pre mužov, ktorí majú homosexuálne vzťahy,* pre únoscov, klamárov, pre tých, čo krivo prisahajú, a pre tých, ktorí robia čokoľvek iné, čo je v rozpore so zdravým* učením.+ 11  Toto učenie pochádza od šťastného Boha a je v súlade s veľkolepou dobrou správou, ktorá mi bola zverená.+ 12  Som vďačný Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, ktorý mi dal silu. Ďakujem, že ma uznal za verného a zveril mi službu,+ 13  hoci som sa predtým rúhal Bohu, prenasledoval som jeho ľud a konal som opovážlivo.+ Ale bolo mi prejavené milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti a bez viery. 14  Náš Pán mi prejavil mimoriadnu nezaslúženú láskavosť a Kristus Ježiš ma obdaril vierou a láskou. 15  To, čo teraz poviem, je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel do sveta, aby zachránil hriešnikov,+ a ten najväčší hriešnik som ja.+ 16  Ale bolo mi prejavené milosrdenstvo preto, aby na mne, najväčšom hriešnikovi, ukázal Kristus Ježiš všetku svoju trpezlivosť ako príklad pre tých, ktorí v neho uveria s vyhliadkou na večný život.+ 17  Kráľovi večnosti,+ neporušiteľnému,+ neviditeľnému,+ jedinému Bohu+ patrí česť a sláva po celú večnosť. Amen. 18  Timotej, syn môj, tieto pokyny* ti zverujem v súlade s proroctvami, ktoré boli o tebe vyrieknuté, aby si vďaka nim mohol ďalej viesť dobrý boj+ 19  a udržať si vieru a dobré svedomie.+ Niektorí ho odvrhli a ich viera stroskotala. 20  Patrí k nim aj Hymeneos+ a Alexander, ktorých som vydal Satanovi,*+ aby sa odnaučili rúhať.*

Poznámky pod čiarou

Význ. „ten, ktorý si ctí Boha“.
Al. „tohto poverenia; tohto príkazu“.
Dosl. „zákonne“.
Al. „ľudí bez vernej lásky“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „nemravnosť“.
Dosl. „mužov, ktorí ležia s mužmi“.
Al. „s užitočným“.
Al. „toto poverenie; tento príkaz“.
Čiže boli vylúčení zo zboru.
Al. „aby sa naprávaním naučili nerúhať“.