Zjavenie Jánovi 12:1–17

  • Žena, dieťa a drak (1 – 6)

  • Michael bojuje s drakom (7 – 12)

    • Drak zvrhnutý na zem (9)

    • Diabol vie, že má málo času (12)

  • Drak prenasleduje ženu (13 – 17)

12  V nebi bolo vidieť veľké znamenie: Žena+ bola odetá slnkom, pod nohami mala mesiac a na hlave korunu z 12 hviezd.  Bola tehotná a kričala v pôrodných bolestiach, lebo začínala rodiť.  V nebi bolo vidieť aj iné znamenie: Objavil sa veľký ohnivočervený drak,+ ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov.*  Jeho chvost vlečie tretinu nebeských hviezd+ a zvrhol ich na zem.+ A drak sa postavil pred ženu,+ ktorá mala porodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí.  Porodila syna,+ chlapca, ktorý má pásť všetky národy železnou palicou.+ A jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu.  Žena utiekla na pustatinu, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1 260 dní.+  V nebi vypukla vojna: Michael*+ a jeho anjeli bojovali s drakom. Bojoval aj drak a jeho anjeli,  ale nezvíťazili* a už sa pre nich nenašlo miesto v nebi.  Preto bol zvrhnutý veľký drak,+ ten prahad,+ ktorý sa nazýva Diabol+ a Satan,+ ktorý zvádza celý svet.*+ Bol zvrhnutý na zem+ a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. 10  A počul som silný hlas v nebi, ako volá: „Teraz prišla záchrana+ a moc a Kráľovstvo nášho Boha+ a právomoc jeho Krista, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý ich dňom a nocou obviňuje pred naším Bohom!+ 11  Ale oni nad ním zvíťazili+ pre Baránkovu krv+ a pre slovo, ktoré zvestovali,*+ a boli ochotní vzdať sa svojho života+ a zomrieť.* 12  Preto sa radujte, nebesia a vy, ktorí v nich bývate! Beda zemi a moru,+ lebo k vám zostúpil Diabol s veľkým hnevom, lebo vie, že má málo času.“+ 13  Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu,+ ktorá porodila syna. 14  Žene však boli dané dve krídla veľkého orla,+ aby mohla odletieť na pustatinu na svoje miesto. Tam, ďaleko od hada,+ má byť živená čas, časy a pol času.*+ 15  Had zo svojej papule vychrlil za ženou vodu ako rieku, aby sa v nej utopila. 16  Ale žene prišla na pomoc zem. Otvorila ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil drak z papule. 17  Drak sa na ženu rozzúril a odišiel viesť vojnu so zostávajúcimi z jej potomstva,*+ ktorí dodržiavajú Božie prikázania a vydávajú svedectvo o Ježišovi.+

Poznámky pod čiarou

Al. „kráľovských čeleniek“.
Význ. „kto je ako Boh?“
Al. možno „ale [drak] bol porazený“.
Al. „celú obývanú zem“.
Dosl. „pre slovo svojho svedectva“.
Dosl. „a nemilovali svoje duše až do smrti“.
Čiže tri a pol času.
Dosl. „semena“.