Prvý Timotejovi 6:1–21

  • Otroci majú mať v úcte svojich pánov (1, 2)

  • Falošní učitelia a láska k peniazom (3 – 10)

  • Pokyny pre Božieho človeka (11 – 16)

  • Byť bohatý v dobrých skutkoch (17 – 19)

  • „Chráň, čo ti bolo zverené“ (20, 21)

6  Nech všetci, ktorí sú otrokmi,* považujú svojich pánov za hodných všetkej úcty,+ aby sa o Božom mene a jeho učení nehovorilo urážlivo.+  A tí, ktorí majú veriacich pánov, nech sa k nim nesprávajú neúctivo len preto, že sú to ich bratia. Naopak, nech im slúžia ešte ochotnejšie, lebo tí, ktorí majú úžitok z ich dobrej služby, sú ich milovaní spoluveriaci. Tieto veci prikazuj a nabádaj k nim.  Ak niekto šíri iné učenie a nesúhlasí so zdravým* učením+ nášho Pána Ježiša Krista a s učením, ktoré je v súlade s oddanosťou Bohu,+  je pyšný a ničomu nerozumie.+ Taký človek je posadnutý* škriepkami a hádkami o slová.+ To všetko vedie k závisti, nezhodám, ohováraniu,* nedôvere  a ustavičným sporom o maličkosti. Tieto spory vyvolávajú ľudia, ktorí majú skazenú myseľ,+ nerozumejú už pravde a myslia si, že z oddanosti Bohu sa dá ťažiť.+  A naozaj, oddanosť Bohu prináša veľký zisk,+ ak je človek spokojný s tým, čo má.*  Veď sme si nič nepriniesli na svet a ani si nemôžeme nič odniesť.+  Preto keď máme čo jesť a čo si obliecť,* buďme s tým spokojní.+  Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla+ a podliehajú mnohým nerozumným a škodlivým túžbam, ktoré vedú k zničeniu a skaze.+ 10  Lebo láska k peniazom je koreňom mnohých zlých vecí, a pretože jej niektorí podľahli, boli odvedení od viery a spôsobili si mnoho bolesti.*+ 11  Ale ty, Boží človek, utekaj od týchto vecí. Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, vytrvalosť a miernosť.+ 12  Bojuj dobrý boj za vieru. Pevne uchop večný život, pre ktorý si bol povolaný a o ktorom si vydal dobré svedectvo pred mnohými svedkami. 13  Pred Bohom, ktorý všetko udržiava pri živote, a pred Kristom Ježišom, ktorý vydal dobré svedectvo pred Pontským Pilátom,+ ti nariaďujem, 14  aby si až do zjavenia nášho Pána Ježiša Krista+ príkladne* dodržiaval to, čo ti bolo prikázané, aby ti nikto nemohol nič vyčítať. 15  Tento šťastný a jediný Vládca sa zjaví v určenom čase. On je Kráľ tých, ktorí kraľujú, a Pán tých, ktorí panujú.+ 16  Z nich on jediný má nesmrteľnosť,+ prebýva v neprístupnom svetle+ a žiadny človek ho nevidel ani nemôže vidieť.+ Jemu patrí česť a večná moc. Amen. 17  Tým, ktorí sú bohatí v tomto svete,* prikazuj, aby neboli namyslení a nevkladali svoju nádej do neistého bohatstva,+ ale v Boha, ktorý nám štedro dáva všetko pre naše potešenie.+ 18  Nech konajú dobro, nech sú bohatí v dobrých skutkoch, štedrí* a ochotní deliť sa.+ 19  Tak si budú zhromažďovať poklad – dobrý základ do budúcnosti,+ aby sa mohli chopiť skutočného života.+ 20  Môj milovaný Timotej, chráň, čo ti bolo zverené.+ Nepočúvaj prázdne reči, ktoré odporujú Bohu, ani reči ľudí, ktorí si myslia, že majú poznanie, ale ich poznanie je v rozpore s tým, čo je pravda.+ 21  Niektorí sa takým „poznaním“ pýšili a odchýlili sa od viery. Nech je s vami nezaslúžená láskavosť.

Poznámky pod čiarou

Al. „sú pod jarmom otroctva“.
Al. „s užitočným“.
Al. „má chorobnú záľubu v“.
Al. „urážkam“.
Al. „ak je spojená so sebestačnosťou“.
Al. možno „a strechu nad hlavou“.
Al. „a celí sa prebodali mnohými bolesťami“.
Dosl. „nepoškvrnene“.
Al. „v terajšom systéme vecí; v tomto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „veľkorysí“.