Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Začína vychádzať zjednodušené anglické vydanie

Začína vychádzať zjednodušené anglické vydanie

 Začína vychádzať zjednodušené anglické vydanie

S RADOSŤOU vám oznamujeme, že počnúc týmto číslom študijného vydania Strážnej veže bude každý mesiac simultánne vychádzať aj zjednodušené anglické vydanie, a to v skúšobnej lehote jedného roka. Bude obsahovať študijné články a vybrané vedľajšie články podľa toho, koľko miesta zostane. Veríme, že uspokojí životne dôležité duchovné potreby mnohých Jehovových svedkov. V akom zmysle?

Angličtinou bežne hovoria naši bratia v takých krajinách ako Fidži, Ghana, Keňa, Libéria, Nigéria, Papua-Nová Guinea a Šalamúnove ostrovy. Hoci bratia v týchto krajinách možno hovoria aj miestnymi jazykmi domorodého obyvateľstva, angličtinu často používajú na zborových zhromaždeniach a vo zvestovateľskej službe. Ich angličtina je však jednoduchšia ako tá, ktorá sa používa v našich publikáciách. Okrem toho niektorí z Jehovovho ľudu sa presťahovali do krajín, kde musia komunikovať v angličtine, hoci majú obmedzené znalosti tohto jazyka. Navyše nemôžu navštevovať zborové zhromaždenia v materinskom jazyku.

Články, ktoré každý týždeň rozoberáme na štúdiu Strážnej veže, sú hlavným prostriedkom na poskytovanie časového duchovného pokrmu. Aby z neho mali všetci prítomní čo najväčší úžitok, v zjednodušenom anglickom vydaní sa používa menšia slovná zásoba, jednoduchšia gramatika i stavba viet. Nové vydanie bude mať inú obálku. Ale rovnako bude mať medzititulky, otázky na opakovanie, ilustrácie aj rovnaký počet odsekov ako v bežnom vydaní. Tak budú môcť všetci sledovať buď jedno, alebo druhé vydanie a zapájať sa na štúdiu Strážnej veže. Na ukážku toho, ako sa budú líšiť tieto dve vydania, si všimnite príklad v rámčeku dole, kde je z prvého študijného článku uvedená časť druhého odseku.

Dúfame, že toto nové opatrenie bude odpoveďou na modlitby mnohých, ktorí hovorili Jehovovi: „Daj mi porozumieť, aby som sa naučil tvoje prikázania.“ ​(Žalm 119:73) Sme si istí, že tí, ktorí majú obmedzené znalosti angličtiny, i niektoré anglicky hovoriace deti sa budú môcť lepšie pripravovať na štúdium Strážnej veže každý týždeň. Vzdávame vďaky Jehovovi, ktorý ‚miluje celé spoločenstvo bratov‘, a preto používa ‚verného a rozvážneho otroka‘ na poskytovanie hojnosti duchovného pokrmu. (1. Petra 2:17; Mat. 24:45)

Vedúci zbor Jehovových svedkov