Druhý Petra 3:1–18

  • Posmievači neveria, že príde zničenie (1 – 7)

  • Jehova nemešká so splnením sľubov (8 – 10)

  • „Premýšľajte, akými ľuďmi by ste mali byť“ (11 – 16)

    • Nové nebesia a nová zem (13)

  • Dávajte si pozor, aby vás nikto nezviedol (17, 18)

3  Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem. Tak ako vo svojom prvom liste, aj v tomto chcem svojimi pripomienkami vyburcovať vašu schopnosť jasne premýšľať,+  aby ste pamätali na výroky, ktoré vyslovili* svätí proroci, a na prikázania Pána a Záchrancu, ktoré vám odovzdali apoštoli.*  Predovšetkým majte na pamäti, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí sa budú vysmievať tomu, čo je správne. Budú sa riadiť svojimi túžbami+  a hovoriť: „Kde je tá jeho sľúbená prítomnosť?+ Veď odkedy zomreli* naši predkovia, všetko zostáva tak, ako to bolo na začiatku stvorenia.“+  Zámerne prehliadajú to, že v dávnej minulosti existovali nebesia a tiež zem, ktorá na Božie slovo vystúpila z vody a pevne stála uprostred vody,+  a že týmito prostriedkami bol vtedajší svet zničený, keď ho zaplavila voda.+  To isté slovo udržiava terajšie nebesia a zem pre oheň a zachováva ich na deň súdu a zničenia bezbožných ľudí.+  Nezabúdajte však, milovaní, že jeden deň je u Jehovu* ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.+  Jehova* nemešká so splnením svojich sľubov,+ ako si to niektorí myslia. Len je k vám trpezlivý, lebo nechce, aby bol niekto zničený, ale chce, aby všetci dospeli k pokániu.+ 10  Jehovov* deň+ príde ako zlodej.+ Nebesia sa v ňom s rachotom* pominú+ a prvky sa pre spaľujúcu horúčavu rozplynú a zem i diela na nej budú odkryté.+ 11  Keďže sa to všetko má takto rozplynúť, premýšľajte, akými ľuďmi by ste mali byť. Vaše správanie by malo byť sväté a z vašich skutkov by mala byť zjavná oddanosť Bohu, 12  kým očakávate a stále máte na mysli* príchod* Jehovovho* dňa,+ v ktorom nebesia zaniknú+ v plameňoch a prvky sa v spaľujúcej horúčave roztopia. 13  Podľa jeho sľubu však očakávame nové nebesia a novú zem,+ v ktorých bude vládnuť* spravodlivosť.+ 14  Milovaní, keďže očakávate tieto udalosti, usilujte sa, aby vás Boh nakoniec našiel nepoškvrnených, bezchybných a v pokoji.+ 15  A trpezlivosť nášho Pána považujte za záchranu, ako vám písal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná.+ 16  Hovorí o tom vo všetkých svojich listoch. Ale sú v nich niektoré ťažko zrozumiteľné myšlienky, ktoré neznalí* a nestáli ľudia na svoju vlastnú skazu prekrúcajú, ako to robia aj s ostatnými časťami Písma. 17  Milovaní, keď to teda vopred viete, dávajte si pozor, aby vás títo skazení ľudia nezviedli svojimi bludmi a nepripravili vás o vašu stálosť.+ 18  Verím, že budete pociťovať stále viac nezaslúženej láskavosti a budete rásť v poznaní nášho Pána a Záchrancu Ježiša Krista. Jemu patrí sláva teraz aj naveky. Amen.

Poznámky pod čiarou

Al. „na to, čo predpovedali“.
Dosl. „vaši apoštoli“.
Dosl. „zaspali (v smrti)“.
Al. „so svišťaním“.
Al. „túžite po“, dosl. „urýchľujete“.
Po grécky parousia.
Dosl. „prebývať“.
Al. „neučení“.