Izaiáš 30:1–33

  • Pomoc Egypta je bezcenná (1 – 7)

  • Ľud zavrhuje prorocké posolstvo (8 – 14)

  • Keď budú Bohu dôverovať, budú silní (15 – 17)

  • Jehova sa zľutuje nad svojím ľudom (18 – 26)

    • Jehova, vznešený Učiteľ (20)

    • „Toto je správna cesta“ (21)

  • Jehova vykoná rozsudok nad Asýriou (27 – 33)

30  „Beda vzdorovitým synom!“+ vyhlasuje Jehova. „Uskutočňujú plány, ale nie moje,+uzatvárajú spojenectvá,* ale nevedie ich môj duch,a tak pridávajú hriech k hriechu.   Idú do Egypta,+ ale so mnou sa neporadili,*+idú hľadať ochranu u faraóna*a ukryť sa v tieni Egypta.   Ale faraónova ochrana vám bude na hanbua úkryt v tieni Egypta príčinou pokorenia.+   Lebo kniežatá sú v Coáne+a vyslanci sa dostali do Chanesu.   Všetci sa budú hanbiťza ľud, ktorý im nijako nepomôže,ktorý ich nepodporí a nebude im na úžitok,iba im privodí hanbu a potupu.“+  Vyhlásenie proti zvieratám putujúcim na juh: Cez krajinu tiesne a ťažkostí,krajinu leva, revúceho leva,zmije a rýchleho jedovatého hada*vezú na chrbte oslov svoje bohatstvoa na hrboch tiav svoje dary. Ale ľudu to bude nanič.   Pomoc Egypta je bezcenná,+preto som ho nazval: „Rahab,+ ktorý sedí nehybne.“   „Teraz choď, napíš to pred nimi na tabuľkua zapíš to do knihy,+aby to zostalo pre budúce dniako večné svedectvo.+   Lebo je to spurný ľud,+ klamári,+synovia, ktorí nechcú poslúchať Jehovov zákon.*+ 10  Vidiacim hovoria: ‚Nemajte videnia,‘a prorokom: ‚Neprorokujte o nás nič pravdivé.+ Hovorte nám príjemné* veci, zavádzajte nás.+ 11  Odbočte z cesty, zíďte zo správneho chodníka. Už nám nehovorte o Svätom Izraela.‘“+ 12  Preto toto hovorí Svätý Izraela: „Pretože zavrhujete moje slovo+a dôverujete podvodu a klamua spoliehate sa na ne,+ 13  vaša vina sa vám stane prasknutou stenou,trhlinou na vysokom múre, ktorý každú chvíľu spadne. Zrúti sa náhle, v okamihu. 14  Rozbije sa ako hlinený krčah. Rozbije sa tak, že z neho nezostane ani jeden črep,ktorým by sa nahrabali uhlíky z ohniskaalebo nabrala voda z mláky.“* 15  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova, Svätý Izraela: „Keď sa ku mne vrátite a upokojíte sa, budete zachránení. Keď budete pokojní a budete mi dôverovať, budete silní.“+ Ale vy ste nechceli.+ 16  Povedali ste: „Nie, utečieme na koňoch!“ Preto budete utekať. „Budeme uháňať na rýchlych koňoch!“+ Preto vaši prenasledovatelia budú rýchli.+ 17  Tisíc sa bude chvieť pred hrozbou jedného,+pred hrozbou piatich zutekáte,kým nezostanete ako osamelý stožiar na vrchole vrchu,ako signálny stĺp na pahorku.+ 18  Ale Jehova trpezlivo čaká, aby sa nad vami zľutoval,+povstane, aby vám prejavil milosrdenstvo.+ Veď Jehova je spravodlivý Boh.+ Šťastní sú všetci, ktorí ho túžobne očakávajú.+ 19  Keď bude ľud bývať na Sione v Jeruzaleme,+ už nebudeš plakať.+ Keď k nemu budeš volať o pomoc, určite sa nad tebou zľutuje. Vypočuje ťa, len čo ťa začuje.+ 20  Hoci vám Jehova dá chlieb úzkosti a vodu trápenia,+ tvoj Vznešený Učiteľ sa už nebude skrývať. Na vlastné oči uvidíš svojho Vznešeného Učiteľa.+ 21  Ak odbočíš zo správnej cesty doprava alebo doľava,+ na vlastné uši budeš počuť za sebou hlas: „Toto je správna cesta.+ Choďte po nej!“ 22  Poškvrníš svoje postriebrené modly a pozlátené sochy+ a odhodíš ich ako zakrvavenú* handru. Povieš im: „Preč odtiaľto!“*+ 23  A Boh zošle dážď na semeno, ktoré zaseješ,+ a zem vydá dostatok výživného chleba.+ V ten deň sa tvoj dobytok bude pásť na rozsiahlych pasienkoch.+ 24  Dobytok a osly, ktoré obrábajú zem, budú žrať krmivo zmiešané so šťaveľom, ktoré bolo previevané lopatou a vidlami. 25  V deň veľkého zabíjania, keď padnú veže, potečú na každom vysokom vrchu a na každom vyššom kopci potoky a prúdy vôd.+ 26  V deň, keď Jehova obviaže rany* svojho ľudu+ a vylieči zranenie spôsobené jeho úderom,+ bude mesiac v splne žiariť ako slnko a svetlo slnka bude sedemkrát jasnejšie,+ bude ako svetlo siedmich dní. 27  Pozrite, Jehova* prichádza zďalekas planúcim hnevom a s ťažkými oblakmi. Jeho pery sú plné rozhorčeniaa jeho jazyk je ako stravujúci oheň.+ 28  Jeho duch* je ako rozvodnená rieka siahajúca až po krk,aby preosial národy na ničivom site.* A národom vloží do čeľustí uzdu,+ aby ich odviedol na nesprávnu cestu. 29  Ale vy budete spievať ako v noci,keď sa pripravujete* na sviatok,+a v srdci budete mať radosť ako ten,kto kráča s flautou*na Jehovov vrch, ku Skale Izraela.+ 30  Jehova dá zaznieť svoj majestátny hlas+a ukáže svoje rameno,+ ktorým sa zaženie v páľave svojho hnevu,+v plameni stravujúceho ohňa,+v prietrži mračien,+ v lejaku a krupobití.+ 31  Jehova vydesí Asýriu svojím hlasom,+bude ju biť palicou.+ 32  Každý úder jeho trestajúcej palice,ktorý Jehova zasadí Asýrii,bude sprevádzať zvuk tamburín a hárf,+keď sa proti nim bude v boji zaháňať rukou.+ 33  Jeho Tofet*+ je už pripravený,je pripravený aj pre kráľa.+ Urobil široké a hlboké ohnisko s hromadou dreva,ohňa aj dreva je dosť. Jehovov dych ho zapáliako prúd síry.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „vylievajú liatu obeť“. Zjavne sa vzťahuje na uzatváranie zmlúv.
Al. „mojich úst sa nepýtali“.
Dosl. „vo faraónovej pevnosti“.
Dosl. „lietajúceho ohnivého hada“.
Al. „poučenie“.
Dosl. „hladké“.
Al. možno „z cisterny“.
Al. „menštruačnú“.
Al. možno: „Povieš im, že sú špina.“
Al. „zlomeniny“.
Dosl. „Jehovovo meno“.
Al. „dych“.
Dosl. „na site bezcennosti“.
Al. „sa posväcujete“.
Al. „za zvuku flauty“.
„Tofet“ sa tu vzťahuje na obrazné miesto spaľovania a symbolizuje zničenie.