Ir al contenido

Ir al índice

1 Corintios

Capítulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kaykunamanta parlan

 • 1

  • Pabloj napaykuynin (1-3)

  • Pabloqa Corintopi hermanosmanta Diosman agradecekun (4-9)

  • Ujchasqa kanankuta nin (10-17)

  • Diospa atiynin, yachayninpis Cristonejta rikukun (18-25)

  • Jehová Diosllapi jatunchakuna (26-31)

 • 2

  • Pablo Corintopi willan (1-5)

  • Diospa yachaynenqa may jatun (6-10)

  • Runa jina yuyajwan, Dios jina yuyajwan (11-16)

 • 3

  • Corintopi kajkunaqa runa jinallaraj yuyanku (1-4)

  • Dios wiñachin (5-9)

   • Dioswan khuska llankʼajkuna (9)

  • Mana ruphaykunanpaj jina wasichana (10-15)

  • Diospa templon kankichej (16, 17)

  • “Kay mundoj yachaynenqa Diospaj qhasi manakajlla” (18-23)

 • 4

  • “Mayordomosqa ruwanasninkuta allinta juntʼananku tiyan” (1-5)

  • Diospa kamachisnenqa mana jatunchakunankuchu tiyan (6-13)

   • “Qhelqasqapi kasqanman jinalla ruwaychej” (6)

   • Cristianosqa kay mundoj qhawakunan kanku (9)

  • Pabloqa hermanosta munasqa wawasninta jina qhawan (14-21)

 • 5

  • Uj runaj khuchichakusqan (1-5)

  • Pisi levaduralla tukuy masata poqochin (6-8)

  • Juchallikoj runata qharqoychej (9-13)

 • 6

  • Cristianospura demandanakusqankumanta (1-8)

  • Diospa Gobiernonta herenciata jina mana japʼejkuna (9-11)

  • “Cuerpoykichejqa Diosta jatunchanapaj kachun” (12-20)

   • “Khuchichakuy juchamanta ayqeychej” (18)

 • 7

  • Solterospaj, casarasqa kajkunapajwan yuyaychaykuna (1-16)

  • Wajyasqa kashaspa imaynachus karqankichej, ajinallapuni kaychej (17-24)

  • Mana casarasqas, viudas ima (25-40)

   • Mana casarakoyqa aswan allin (32-35)

   • Señorllapi casaraychej (39)

 • 8

  • Santosman jaywasqa mikhunamanta (1-13)

   • Noqanchejpajqa uj Dioslla tiyan (5, 6)

 • 9

  • Pablo apóstol jina llankʼasqan (1-27)

   • “Toromanqa ama ñukuta churankichejchu” (9)

   • ‘¡Ay noqamanta manachus willasaj chayqa!’ (16)

   • Tukuypaj imaynachus kasqankuman jina tukuni (19-23)

   • Wiñay kausayta japʼinapajqa munayninchejwan mana atipachikunachu (24-27)

 • 10

  • Ama israelitas jina ruwanapaj (1-13)

  • Santosta yupaychaymanta ayqena (14-22)

   • Jehovaj mesan, demoniospa mesan (21)

  • Tukuy imata ruwayta atikojtinpis, wajkunaj allinninkuta maskʼana (23-33)

   • “Tukuy imata ruwaychej Dios jatunchasqa kananpaj” (31)

 • 11

  • “Noqa jina ruwaychej” (1)

  • Pichus uma kasqanmanta, umata qhatakunamantawan (2-16)

  • Señorpa Cenanta ruwanamanta (17-34)

 • 12

  • Diosqa espiritunnejta ruwanapaj atiykunata qon (1-11)

  • Cuerpoqa ashkha imasniyoj kajtinpis, ujlla (12-31)

 • 13

  • Munakuyniyoj kayqa aswan sumaj ñanta puriy jina (1-13)

 • 14

  • Profeta jina willanapaj, waj qalluspi parlanapajwan atiy (1-25)

  • Tantakuykuna maychus kajman jina ruwakunanmanta (26-40)

   • Warmis tantakuypi imaynachus kanankumanta (34, 35)

 • 15

  • Cristo kausarichisqa kasqanmanta (1-11)

  • Mana kausarimuy kajtenqa, creeyninchejqa qhasilla (12-19)

  • Cristo kausarimusqanqa garantía jina (20-34)

  • Aycha cuerpo, cielopaj cuerpo (35-49)

  • Mana jaykʼaj wañoj cuerpo, mana ismoj cuerpo (50-57)

  • Señorpa ruwayninpi ashkha llankʼay (58)

 • 16

  • Jerusalenmanta hermanospaj qolqeta tantanku (1-4)

  • Pablo maykunasmanchus rinanta willan (5-9)

  • Pabloqa Timoteomantawan Apolosmantawan parlan (10-12)

  • Pablo hermanosta yuyaychan, napaykun ima (13-24)