1 Corintios 6:1-20

  • Cristianospura demandanakusqankumanta (1-8)

  • Diospa Gobiernonta herenciata jina mana japʼejkuna (9-11)

  • “Cuerpoykichejqa Diosta jatunchanapaj kachun” (12-20)

    • “Khuchichakuy juchamanta ayqeychej” (18)

6  Qankunamanta mayqellanpatapis wajpa contranpi quejan tiyan chayqa,+ ¿imaraykutaj mana creej juezkunaman quejakoj rinkichejri? ¿Manachu Diospaj tʼaqasqa kajkunaman rinaykichej kanman?  ¿Manachu yachankichej kay mundopi runastaqa Diospaj tʼaqasqa kajkuna juzganankuta?+ Qankunachus kay mundopi runasta juzgankichej chayqa, ¿manachu atinkichej juchʼuy imasta allinchayta?  ¿Manachu yachankichej angelesta juzgananchejta?+ Chanta, ¿imaraykutaj mana juzgayta atisunmanchu kay kausaypi kaj imastari?  Chayrayku sichus kay kausaypi kaj imasta juzganaykichej tiyan chayqa,+ ¿imaraykutaj juezta jina churakunkichej pikunatachus congregación pisipaj qhawan chay runastari?  Chaytaqa nini qankunata pʼenqachinaypaj. ¿Manachu qankuna ukhupi ujllapis yachayniyoj tiyan, hermanosnin ukhupi rikhurej quejasta juzgananpaj?  Qankunataj chayta ruwanaykichejmantaqa, mana creej juezkunaman rinkichej hermanospura quejanakuspa.  Qankunapura demandanakuspaqa, qankunallataj pʼenqaypi rikhurinkichej. ¿Imaraykutaj mana aguantakunkichejchu hermanoykichej qankunapaj sajra kajta ruwajtinri?+ Aswan allin kanman imaykichejtapis japʼikapojta saqenaykichej.  Qankunatajrí hermanosniykichejta sajra kajta ruwashankichej, engañashankichejtaj.  ¿Manachu yachankichej mana cheqan kajta ruwajkuna Diospa Gobiernonta herenciata jina mana japʼinankuta?+ Ama chʼaukiyakuychejchu.* Imaraykuchus khuchichakojkuna,*+ santosta yupaychajkuna,+ qhenchachakojkuna,+ qhari kashaspa warmiman tukojkuna,+ qharipura puñuykojkuna,*+ 10  suwakojkuna, munapayajkuna,+ machajkuna,+ wajkunapaj sajrata parlajkuna,* sutʼi suwaspis manapuni Diospa Gobiernonta herenciata jina japʼenqankuchu.+ 11  Qankunamanta wakenqa ajina karqankichej. Kunantaj qankunaqa llimphuchasqaña kankichej,+ Diospaj tʼaqasqaña.+ Chantapis Señor Jesucristoj sutinpi, Diosninchejpa espiritunnejta ima, cheqan runaspajña qhawasqa kankichej.+ 12  Tukuy imata ruwayta atiyman, manataj tukuy imachu walej.+ Tukuy imata ruwayta atiyman, manataj imawanpis atipachikusajchu. 13  Mikhunaqa wijsapaj, wijsataj mikhunapaj. Diostajrí iskayninta chinkachenqa.+ Cuerpoqa mana khuchichakuy juchapajchu,* manachayqa Señorpaj. Señortaj cuerpoman ni imata pisichinchu.+ 14  Imaynatachus Diosqa Señorta kausaricherqa,+ ajinallatataj noqanchejtapis atiyninwan+ wañuymanta kausarichiwasun.+ 15  ¿Manachu yachankichej qankunaj cuerpoykichejqa Cristoj cuerponpa imasnin kasqanta?+ ¿Orqhoymanchu Cristoj cuerponpa imasninta khuchi warmej* cuerponman ujchaykunaypaj? ¡Ni imarayku chaytaqa ruwaymanchu! 16  ¿Manachu yachankichej khuchi warmiwan puñuykojqa paywan uj cuerpollaña kasqanta? Diosmanta Qhelqasqapeqa nin: “Iskayninku ujllaña kanqanku”,+ nispa. 17  Pillapis Señorman ujchakojqa paywan uj yuyaylla kanku.+ 18  Khuchichakuy juchamanta* ayqeychej.+ Sichus pipis waj juchata ruwan chayqa, chay juchaqa mana cuerpontachu chʼichichan. Pichus khuchichakuy juchapi purejrí cuerponpa contranpi juchallikun.+ 19  ¿Manachu yachankichej qankunaqa uj cuerpo jinalla kaspa uj templo jina kasqaykichejta?+ Diosmanta japʼerqankichej chay espíritu santoqa qankunapi kashan.+ Chantapis qankunaqa Diospata kankichej.+ 20  Imaraykuchus Diosqa preciowan rantisorqachej.+ Chayrayku cuerpoykichejqa+ Diosta jatunchanapaj kachun.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “qharipura khuchichakojkuna”.
Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Chayri “Ama engañachikuychejchu”.
Chayri “parlasqankuwan runaj sonqonta nanachejkuna”.
Griego parlaypeqa nin, pornéia. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Khuchi warmi nispaqa parlashan qhariswan puñuykoj warmimanta, astawanqa qolqerayku.
Griego parlaypeqa nin, pornéia. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.