1 Corintios 4:1-21

  • “Mayordomosqa ruwanasninkuta allinta juntʼananku tiyan” (1-5)

  • Diospa kamachisnenqa mana jatunchakunankuchu tiyan (6-13)

    • “Qhelqasqapi kasqanman jinalla ruwaychej” (6)

    • Cristianosqa kay mundoj qhawakunan kanku (9)

  • Pabloqa hermanosta munasqa wawasninta jina qhawan (14-21)

4  Noqaykoqa munayku Cristoj kamachisninta jina runas qhawanawaykuta, jinallataj Diospa pakasqa yachayninmanta mayordomosta jina.+  Mayordomosqa ruwanasninkuta allinta juntʼananku tiyan.  Noqataj mana llakikunichu qankuna juzganawaykichejmanta, nillataj mayqen juez juzganawanmantapis. Ni noqapis juzgakunichu.  Imaraykuchus sonqoyqa mana imamantapis juchachawanchu. Chaywanpis mana chayraykuchu cheqan runa kasqayta nini. Imaraykuchus Jehová* Dioslla juzgawanqa.+  Chayrayku kunanqa ama pitapis juzgaychejchu+ manaraj juzgana tiempo kashajtenqa, astawanqa suyakuychej Señor jamunankama. Paymin laqhapi pakasqa imasta sutʼiman orqhonqa, sutʼinchanqataj imachus runaj sonqonpi kasqanta. Chaypacha Diosqa sapa ujta ruwasqanman jina jatunchanqa.+  Hermanos, noqamanta, Apolosmantawan chay imasta niykichej,+ qankunaj allinniykichejpaj. Ajinamanta noqaykuta qhawarispa kayta yachakunaykichejpaj: “Qhelqasqapi kasqanman jinalla ruwaychej”. Chayta ruwaspaqa mana jatunchakunkichejchu,+ nitaj wakillantachu allinpaj qhawankichej.  Qanrí, ¿imapitaj wajkunamanta aswan sumaj kankiri? Chanta, ¿imataj tiyapusunki mana Diosmanta japʼisqaykiri?+ Japʼerqanki chaypis, ¿imaraykutaj jatunchakunki manapis japʼiwajchu jinari?  ¿Tukuy imayojñachu kankichej? ¿Qhapajñachu kankichej? ¿Mana noqallaykuwanchu reyes jina kamachiyta qallarinkichej?+ Munayman karqa reyes jina kamachiyta qallarinaykichejtaña, noqaykupis qankunawan khuska reyes jina kamachinaykupaj.+  Noqa yuyasqayman jinaqa, Diosqa apostolesta qhepaman churawayku wañuchinapaj juchachasqa runasta jina.+ Imaraykuchus kay mundoj qhawakunan kayku,+ angelespaj, jinallataj runaspajpis. 10  Noqaykoqa Cristorayku mana yuyayniyojpaj qhawasqa kayku,+ qankunatajrí Cristopi may yuyayniyojpaj qhawasqa kankichej. Noqayku pisi kallpas kayku, qankunatajrí kallpasapas kankichej. Qankunaqa jatunpaj qhawasqa kankichej, noqaykutajrí pisipaj qhawasqa kayku. 11  Kunankamataj yarqhasqas kashayku,+ yakumanta chʼakisqas,+ pisi ropayoj,* maqasqas,+ mana wasiyojtaj. 12  Jinallataj saykʼuy saykʼuyta llankʼayku.+ Noqaykuta insultawajtiykupis+ kʼachamanta kutichiyku. Qhatiykachawajtiykutaj pacienciawan aguantakuyku.+ 13  Runas qhasimanta tumpawajtiykupis allillanwan kutichiyku.+ Kunankamataj runasqa kay mundoj qʼopanta jina qhawawayku, tukuy imaj chʼichinta jina. 14  Kay imasta qhelqamuykichej, mana qankunata pʼenqachinaypajchu, astawanqa munasqa wawasniyta jina yuyaychanaypaj. 15  Cristota qhatinaykichejpaj chunka waranqa yachachejkunasniyoj kajtiykichejpis, mana ashkha tatasniyojchu kankichej. Noqaqa Cristo Jesuspi tataykichej kani, sumaj willaykunanejta.+ 16  Chayrayku rogakuykichej noqa jina ruwanaykichejta.+ 17  Chaypajtaj Timoteota kachamushaykichej. Payqa munasqa waway jina, Señortataj tukuy sonqo sirvishan. Payqa yuyarichisonqachej Cristo Jesusta sirvisqaypi imaynatachus imatapis ruwashasqayta.+ Noqapis sapa congregacionpi chay jinallatataj yachachishani. 18  Qankuna ukhumanta wakenqa jatunchakushanku mana jamunayta yuyaspa. 19  Chaywanpis Jehová* Dios munajtenqa pisimantawan qankunaman jamusaj. Chay jatunchakojkunata rejsiyta munani, yachanaypaj mana parlasqallankutachu, manachayqa Diospa atiyninwanchus manachus kasqankuta. 20  Diospa Gobiernonpi kayqa mana parlayllamantachu kashan, manaqa Diospa atiyninwan kaymanta. 21  ¿Imatataj munankichej? ¿Chicotewan jamunaytachu?+ Chayri, ¿munakuywan, llampʼu sonqowantaj jamunaytachu?

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “qʼalaslla kashayku”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.