1 Corintios 3:1-23

  • Corintopi kajkunaqa runa jinallaraj yuyanku (1-4)

  • Dios wiñachin (5-9)

    • Dioswan khuska llankʼajkuna (9)

  • Mana ruphaykunanpaj jina wasichana (10-15)

  • Diospa templon kankichej (16, 17)

  • “Kay mundoj yachaynenqa Diospaj qhasi manakajlla” (18-23)

3  Ajina ari hermanosníy, mana parlayta aterqaykichejchu imaynatachus Dios jina yuyajkunaman*+ parlani ajinataqa. Manachayqa parlarqaykichej imaynatachus runa jinalla yuyajkunawan parlani ajinata, Cristopi wawitasman jinataj.+  Lechellata qorqaykichej, manataj khamuna mikhunatachu. Imaraykuchus manaraj khamuna mikhunapajchu karqankichej. Kunanpis manarajpuni chaypaj jinachu kashankichej.+  Qankunaqa runa jinallaraj yuyashankichej.+ Qankuna ukhupi tiyan envidianakuy, churanakuy ima. Chaywanqa, ¿manachu runa jinalla yuyashankichej?+ ¿Manachu kay mundo runas jinalla purishankichej?  Qankunaqa ninakunkichej: “Noqa Pablojta kani”, nispa. Wakinkunataj ninkichej: “Noqa Apolospata+ kani”, nispa. ¿Manachu chayta nispaqa kay mundo runas jinalla ruwashankichej?  Chanta, ¿pitaj Apolosri? ¿Pitaj Pablori? Noqaykoqa Diospa kamachisnillan kayku,+ noqaykunejtataj creeyta qallarerqankichej, Señor sapa ujniykuman ruwanata qowasqaykuman jina.  Noqa plantarqani,+ Apolostaj qarparqa,+ Diostajrí wiñachillarqapuni.  Chayrayku plantajpis qarpajpis, mana imachu kanku. Astawanpis wiñachej Dioslla tukuy imaqa.+  Plantajwan qarpajwanqa ujlla kanku.* Jinapis sapa uj ruwasqanman jina tʼinkanta japʼenqa.+  Noqaykoqa Dioswan khuska llankʼayku. Qankunataj Diospa chajran kankichej, mayqentachus pay llankʼashan chay. Qankunaqa Diospa sayarichishasqan wasi kankichej.+ 10  Dios noqawan kʼacha kasqanrayku, maestro albañil jina* cimientota churarqani.+ Wajtaj chaypa patanpi wasichashan. Chaywanpis sapa uj allinta qhawakuchun imaynatachus chay cimiento patapi wasichasqanta. 11  Manataj pipis waj cimientota churayta atinchu churasqaña kajmanqa. Chay cimientoqa Jesucristo kashan.+ 12  Cimiento patapeqa pipis wasichanman qoriwan, qolqewan, valorniyoj rumiswan chayri maderawan, pajawan,* ichhuwan. 13  Chaywanpis sapa ujpa wasichasqanqa, pruebaman churasqa kajtin* imayna wasichasqachus kasqan sutʼi rikukonqa.+ Chay pʼunchayllataj ninapi sutʼinchakonqa sapa ujpa ruwasqan imaynachus kasqan. 14  Pejpa wasichasqantachus mana nina ruphaykonqachu chayqa, chay runaqa bendecisqa kanqa. 15  Pejpa ruwasqanchus qʼalata ruphaykonqa chayqa, chay runaqa tukuy ruwasqanta pierdenqa. Jinapis pay kikin salvasqa kanqa. Ajina kajtenqa nina ukhumanta ayqekoj runa jina kanqa. 16  ¿Manachu yachankichej Diospa templon kasqaykichejta,+ Diospa espirituntaj qankunapi kasqanta?+ 17  Sichus pipis Diospa templonta urmaykuchin chayqa, Diospis chay runata chinkachillanqataj. Imaraykuchus Diospa templonqa santo, chay templotaj qankuna kankichej.+ 18  Ama pipis pay kikinta chʼaukiyakuchunchu.* Sichus pipis qankuna ukhupi yuyan kay mundo runaspaj* yachayniyoj kasqanta chayqa, mana yachayniyojman tukuchun, ajinamanta yachayniyoj kananpaj. 19  Kay mundoj yachaynenqa Diospaj qhasi manakajlla. Qhelqasqa kashan: “Payqa yachayniyojkunata sajra yuyaynillankupitaj chʼipaykun”,+ nispa. 20  Qhelqasqallataj kashan: “Jehová* Diosqa yachan, yachayniyojkunaj yuyasqankoqa qhasi manakajlla kasqanta”,+ nispa. 21  Chayrayku ama pipis runaspa ruwasqankumanta jatunchakuchunchu. Imaraykuchus tukuy kay imas qankunajta: 22  Pablo, Apolos, Cefas,*+ kay mundo, kausay, wañuy, kunan kashan chay imas, jamoj imaspis. Tukuy chaykunaqa qankunajta. 23  Qankunataj Cristojta kankichej,+ Cristotajrí Diospata.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Diospa espiritunwan pusachikojkunaman”.
Chayri “uj yuyaylla kanku”.
Chayri “sumaj albañil jina”.
Griego parlaypeqa nin, “henowan”.
Griego parlaypeqa nin, “pʼunchay”.
Chayri “engañakuchunchu”.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Sutikullantaj Pedro.