1 Corintios 2:1-16

  • Pablo Corintopi willan (1-5)

  • Diospa yachaynenqa may jatun (6-10)

  • Runa jina yuyajwan, Dios jina yuyajwan (11-16)

2  Hermanos, qankunaman jamuspaqa mana yachaysapa runaspa parlayninkuwanchu,+ nitaj noqaj yachayniywanchu Diospa pakasqa yachayninmanta willarqaykichej.+  Qankunawan kashaspaqa mana waj imasmanta parlayta munarqanichu, manachayqa Jesucristomanta, rakhu kʼaspipi* wañusqanmanta imalla.+  Chantapis qankunaman jamorqani pisi kallpayoj, mancharisqa, mayta kharkatitispataj.  Parlasqaypis yachachisqaypis, mana yachaysapaspa parlasqankuman jinachu karqa. Astawanpis parlasqayqa espíritu santoj atiyninta rikucherqa.+  Ajinata parlarqani creesqaykichej ama runaspa yachayninkupi sayachisqa kananpaj, manachayqa Diospa atiyninpi.  Noqanchejqa yachaymanta parlanchej, creeypi wiñay tukusqa kajkuna ukhupi.+ Manataj kay tiempo runaspa* yachayninkumantachu parlanchej, nitaj kay mundopi kamachejkunaj yachayninkumantachu. Imaraykuchus paykunaqa chinkananku kashan.+  Astawanpis noqanchejqa uj pakasqa yachaymanta parlanchej, chayqa kashan Diospa pakasqa yachaynin.+ Diostaj ñaupajmantaña chay yachayninman jina ruwananta nerqa, manaraj kay mundoj imasnin* kashajtin. Ajinamanta jatunchasqa kananchejpaj.  Chay pakasqa yachaytaqa, mana ni pi kamachejpis kay mundopi* rejserqachu.+ Rejsinkumanchus karqa chayqa, jatunchasqa Señorninchej Jesusta mana wañuchinkumanchu karqa.*  Qhelqasqa kashan jina: “Imastachus ñawi mana rikorqachu, nitaj ninri uyarerqachu, nillataj runas sonqonkupi yuyarqankuchu chaykunataqa, Dios wakicherqa payta munakojkunapaj”,+ nispa. 10  Chay pakasqa yachaytaqa, Dios espiritunnejta+ sutʼinchawarqanchej.+ Imaraykuchus espiritonqa tukuy imata sutʼinchan, Diospa pakasqa yachaynintapis.+ 11  ¿Pi runataj yachanman imachus uj runaj yuyayninpi kasqanta? ¿Manachu chay runalla yachan imachus sonqonpi kasqanta? Ajinallatataj imachus Diospa yuyayninpi kasqantaqa, mana pipis yachanchu. Astawanqa Diospa espiritun imatachus sutʼinchasqallanta yachanchej. 12  Noqanchejqa mana kay mundoj yuyaynintachu japʼerqanchej, manaqa Diosmanta jamoj espirituta.+ Ajinamanta imastachus Dios kʼacha kasqanrayku qowasqanchejta yachananchejpaj. 13  Chay imasmantataj parlanchej, mana yachaysapa runas yachachisqankuman jinachu,+ astawanqa espíritu santo yachachiwasqanchejman jina.+ Chaytaqa ruwanchej espíritu santomanta jamoj palabraswan Diosmanta sutʼinchaspa. 14  Runa jinalla yuyajqa, Diospa espiritunmanta jamoj imasta mana japʼikunchu. Chayqa paypaj qhasi manakajlla, manataj chay imasta entiendeyta atinchu. Imaraykuchus chayta entiendenanpajqa chay imasta espíritu santoj yanapayninwan allinta qhawaykunan tiyan. 15  Chaywanpis Dios jina yuyajqa* tukuy imata allinta qhawaykurin,+ manataj pipis payta juzgayta atinchu. 16  Diosmanta Qhelqasqapi nin: “¿Pitaj Jehová* Diospa yuyayninta rejsin payta yachachinanpajri?”,+ nispa. Chaywanpis noqanchejpataqa, Cristoj yuyaynin kapuwanchej.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “postepi”.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Chayri “Jesusta rakhu kʼaspipi mana wañuchinkumanchu karqa”.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Chayri “Diospa espiritunwan pusachikojqa”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.