सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

के परमेश्‍वर सबै प्रार्थना सुन्‍नुहुन्छ?

के परमेश्‍वर सबै प्रार्थना सुन्‍नुहुन्छ?

परमेश्‍वर सबै मानिसहरूलाई आफ्नो नजिक आउने निम्तो दिनुहुन्छ। तर के उहाँले सबै प्रार्थना सुन्‍नुहुन्छ?