सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

परमेश्‍वरको राज्य के हो?

परमेश्‍वरको राज्य के हो?

येसुले प्रचारकार्यको दौडान परमेश्‍वरको राज्यबारे सबैभन्दा धेरै कुरा गर्नुभयो। त्यसोभए परमेश्‍वरको राज्य के हो? अनि यस राज्यले तपाईँलाई कस्तो लाभ पुऱ्‍याउँछ?