सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

परमेश्‍वरले किन पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो?

परमेश्‍वरले किन पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो?

परमेश्‍वरले पृथ्वी बनाउनुको उद्देश्‍य के हो? के यो फेरि प्रमोदवन हुनेछ?