सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

हामी कसरी परमेश्‍वरको साथी बन्‍न सक्छौँ?

हामी कसरी परमेश्‍वरको साथी बन्‍न सक्छौँ?

हाम्रो मायालु बुबा सबैलाई उहाँको साथी बन्‍न न्यानो आग्रह गर्नुहुन्छ। के तपाईँ उहाँको साथी बन्‍न चाहनुहुन्छ?