सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

मरिसकेकाहरूको अवस्था कस्तो छ?

मरिसकेकाहरूको अवस्था कस्तो छ?

मरेपछि हामीलाई के हुन्छ? बाइबलले यसको स्पष्ट जवाफ दिन्छ अनि यसबाट हामी सान्त्वना र आश्‍वासन पाउँछौँ।