Danjel 12:1-13

12  “U matul dak iż-żmien iqum Mikiel,*+ il-prinċep il-kbir+ li jinsab wieqaf+ għan-nom taʼ wlied il-poplu tiegħek.+ U jseħħ żmien taʼ niket li bħalu qatt ma seħħ mindu kien hemm ġens sa dak iż-żmien.+ U matul dak iż-żmien il-poplu tiegħek jinħeles,+ kulmin jinstab miktub fil-ktieb.+  U jkun hemm ħafna minn dawk reqdin fit-trab taʼ l-art li jistenbħu,+ min għall-ħajja taʼ dejjem*+ u min għall-għajb u għall-istmerrija+ taʼ dejjem.  “U dawk li għandhom id-dehen jiddu bħad-dija tal-firxa tas-sema;+ u dawk li qed iwasslu lill-ħafna lejn is-sewwa,+ bħall-kwiekeb għal żmien indefinit, iva, għal dejjem.  “U int, O Danjel, agħlaq il-kliem u ssiġilla l-ktieb,+ sa żmien it-tmiem.+ Ħafna jfittxu fih bir-reqqa, u l-għarfien veru jkun abbundanti.”+  U jien, Danjel, ħarist u, ara, kien hemm tnejn oħra weqfin,+ wieħed fuq ix-xatt taʼ lil hawn tan-nixxiegħa u l-ieħor fuq ix-xatt taʼ lil hemm tan-nixxiegħa.+  Imbagħad wieħed minnhom qal lir-raġel li kien liebes l-għażel+ u li kien ’il fuq mill-ilmijiet tan-nixxiegħa: “Kemm għad baqaʼ għat-tmiem taʼ l-affarijiet taʼ l-għaġeb?”+  U bdejt nismaʼ lir-raġel li kien liebes l-għażel u li kien ’il fuq mill-ilmijiet tan-nixxiegħa, hekk kif għolla idu l-leminija u idu x-xellugija lejn is-smewwiet u ħalef+ b’Dak li hu ħaj għal dejjem:+ “Dan ikun għal żmien, żminijiet u nofs żmien li ġew deċiżi.+ U malli jkun hemm it-tmiem tat-tifrik tal-qawwa tal-poplu qaddis,+ dawn l-affarijiet kollha jaslu fi tmiemhom.”  Issa jien smajt, imma ma stajtx nifhem;+ u b’hekk għedt: “O sidi, x’se tkun il-parti finali taʼ dawn l-affarijiet?”+  U hu ssokta jgħidli: “Mur, Danjel, għaliex il-kliem ngħalaq u ġie siġillat sa żmien it-tmiem.+ 10  Ħafna jnaddfu+ u jbajdu lilhom infushom+ u jiġu rfinuti.+ U l-ħżiena jaġixxu bil-ħażen,+ u assolutament ebda wieħed mill-ħżiena ma jifhem;+ imma dawk li għandhom id-dehen jifhmu.+ 11  “U minn dakinhar li jkun tneħħa+ s-sagrifiċċju offrut regolarment+ u tpoġġiet il-ħaġa moqżieża+ li qed iġġib ħerba, ikun hemm elf u mitejn u disgħin jum. 12  “Hieni+ hu dak li jibqaʼ jistenna u li jasal sa l-elf u tliet mija u ħamsa u tletin jum! 13  “U int mur lejn tmiemek;+ u int tistrieħ,+ imma tqum għal sehmek fi tmiem il-jiem.”+

Noti taʼ taħt

Ifisser “Min Hu bħal Alla?”
Letteralment, “żmien indefinit.” Ara Ġen 3:22, in-nota taʼ taħt. Fit-tieni parti tal-vers ukoll.