Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Buku Yosua

Bab

Rangka Kandungan

 • 1

  • Yehuwa menggalakkan Yosua (1-9)

   • Baca dan renungkan Hukum (8)

  • Bersedia menyeberangi Sungai Yordan (10-18)

 • 2

  • Dua pengintip diutus ke Yerikho (1-3)

  • Rahab menyembunyikan pengintip (4-7)

  • Berjanji kepada Rahab (8-21a)

   • Tali merah sebagai tanda (18)

  • Pengintip kembali kepada Yosua (21b-24)

 • 3

  • Orang Israel menyeberangi Yordan (1-17)

 • 4

  • Batu-batu menjadi tanda peringatan (1-24)

 • 5

  • Bersunat di Gilgal (1-9)

  • Merayakan Paska; manna berhenti (10-12)

  • Ketua tentera Yehuwa (13-15)

 • 6

  • Tembok Yerikho roboh (1-21)

  • Rahab sekeluarga selamat (22-27)

 • 7

  • Orang Israel dikalahkan di Ai (1-5)

  • Doa Yosua (6-9)

  • Orang Israel kalah kerana berdosa (10-15)

  • Perbuatan Akhan terdedah; dia direjam (16-26)

 • 8

  • Serangan hendap atas Ai (1-13)

  • Kota Ai ditawan (14-29)

  • Hukum dibacakan di Gunung Ebal (30-35)

 • 9

  • Orang Gibeon ingin berdamai (1-15)

  • Helah orang Gibeon terdedah (16-21)

  • Terpaksa mengumpul kayu dan menimba air (22-27)

 • 10

  • Orang Gibeon diselamatkan (1-7)

  • Yehuwa berjuang demi umat Israel (8-15)

   • Hujan batu membunuh musuh (11)

   • “Hai matahari, berhentilah” (12-14)

  • Lima orang raja Amori dibunuh (16-28)

  • Kota-kota di selatan ditawan (29-43)

 • 11

  • Kota-kota di utara ditawan (1-15)

  • Ringkasan penaklukan Yosua (16-23)

 • 12

  • Raja-raja di timur Yordan dikalahkan (1-6)

  • Raja-raja di barat Yordan dikalahkan (7-24)

 • 13

  • Tanah yang belum ditakluki (1-7)

  • Pembahagian tanah di timur Yordan (8-14)

  • Warisan suku Ruben (15-23)

  • Warisan suku Gad (24-28)

  • Warisan suku Manasye di timur (29-32)

  • Yehuwa ialah warisan suku Lewi (33)

 • 14

  • Pembahagian tanah di barat Yordan (1-5)

  • Kaleb mewarisi Hebron (6-15)

 • 15

  • Warisan suku Yehuda (1-12)

  • Anak perempuan Kaleb mendapat tanah (13-19)

  • Kota-kota suku Yehuda (20-63)

 • 16

  • Warisan keturunan Yusuf (1-4)

  • Warisan suku Efraim (5-10)

 • 17

  • Warisan suku Manasye di barat (1-13)

  • Tanah tambahan untuk keturunan Yusuf (14-18)

 • 18

  • Tanah lain dibahagikan di Silo (1-10)

  • Warisan suku Benyamin (11-28)

 • 19

  • Warisan suku Simeon (1-9)

  • Warisan suku Zebulon (10-16)

  • Warisan suku Isakhar (17-23)

  • Warisan suku Asyer (24-31)

  • Warisan suku Naftali (32-39)

  • Warisan suku Dan (40-48)

  • Warisan Yosua (49-51)

 • 20

  • Kota-kota perlindungan (1-9)

 • 21

  • Kota-kota suku Lewi (1-42)

   • Kota-kota keturunan Harun (9-19)

   • Kota-kota puak Kehat (20-26)

   • Kota-kota puak Gerson (27-33)

   • Kota-kota puak Merari (34-40)

  • Janji Yehuwa ditunaikan (43-45)

 • 22

  • Suku-suku di timur kembali (1-8)

  • Mazbah dibina di Yordan (9-12)

  • Menjelaskan tujuan mazbah (13-29)

  • Konflik diselesaikan (30-34)

 • 23

  • Ucapan perpisahan Yosua (1-16)

   • Semua janji Yehuwa ditunaikan (14)

 • 24

  • Sejarah umat Israel diceritakan (1-13)

  • Galakan untuk menyembah Yehuwa (14-24)

   • ‘Aku dan keluargaku akan menyembah Yehuwa’ (15)

  • Perjanjian Yosua dengan Israel (25-28)

  • Yosua mati dan dikebumikan (29-31)

  • Tulang Yusuf dikebumikan di Sikhem (32)

  • Eleazar mati dan dikebumikan (33)