Префрли се на текстот

Префрли се на содржината

Најди го одговорот на овие прашања

Најди го одговорот на овие прашања
  1. 1. По што се препознаваат пријателите на мирот? (Лука 10:6)

  2. 2. Како може да им помогнеме на пријателите на мирот да станат пријатели со Бог? (Мат. 10:11)

  3. 3. Како Кнезот на мирот ни помага да ги најдеме пријателите на мирот? (Иса. 9:6, 7; Мат. 28:20)

  4. 4. Како може да покажеме дека сме пријатели на мирот? (Пс. 11:5; 2. Тим. 2:24; Јак. 3:17, 18)

  5. 5. Како пријателите на мирот си помагаат еден на друг? (2. Кор. 6:13)

  6. 6. Како може да го победиме злото со добро? (Рим. 12:2, 6, 10, 18)

© 2022 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

CA-brpgm23-MC