Префрли се на текстот

Основни податоци за целиот свет

  • Земји во кои има Јеховини сведоци: 239

  • Јеховини сведоци: 8.816.562

  • Лица со кои се води бесплатен библиски курс: 7.281.212

  • Присутни на одбележувањето на Христовата смрт: 20.461.767

  • Собранија: 118.177

 

Јеховините сведоци ширум светот

Низ целиот свет има Јеховини сведоци со најразлично етничко и културно потекло. Иако најмногу сме познати по нашето проповедничко дело, придонесуваме за доброто на општеството и на други начини.

Види и...

КНИГИ И БРОШУРИ

Извештај на Јеховините сведоци од целиот свет за 2023 службена година

Дознај нешто повеќе за меѓународното проповедничко дело на Јеховините сведоци од септември 2022 до август 2023.

СТРАЖАРСКА КУЛА

Кои се Јеховините сведоци?

Дали и ти си поставуваш некои од прашањата спомнати во оваа статија?