Псалми 11:1-7

На управителот. Давидов псалм. 11  Јехова е моето засолниште.+Како смеете да ѝ речете на мојата душа:„Одлетајте како птица во својата планина!+   Зашто, гледај, злите го затегнуваат лакот,+ги запнуваат своите стрели на тетиватаза да ги погодат од мракот оние што имаат справедливи срца.+   Кога се рушат темелите на правдата,+што да прави праведникот?“   Јехова е во својот свет храм.+Јехова — на небото е престолот негов.+Неговите очи набљудуваат, неговиот поглед ги испитува синовите човечки.+   Јехова го испитува и праведниот и злиот,+а душата Негова многу го мрази оној што го сака насилството.+   Ќе им пушти на злите дожд од замки, од оган и сулфур,+и жежок ветар, како чаша што ќе мораат да ја испијат.+   Зашто, Јехова е праведен,+ тој ги сака праведните дела.+Справедливите ќе го гледаат неговото лице.+

Фусноти