• Земји во кои има Јеховини сведоци: 239

  • Јеховини сведоци: 8.201.545

  • Лица со кои се води бесплатен библиски курс: 9.499.933

  • Присутни на одбележувањето на Христовата смрт: 19.950.019

  • Собранија: 115.416